Nu digitaliserar vi Värmland. Lär dig med en digital coach.

Under 2021-2022 erbjuder vi kostnadsfria utbildningar för företag i Värmland som vill öka sina anställdas digitala kompetens – oavsett förkunskaper. Anmälan är stängd.

Öka din digitala kompetens

Lär dig nya digitala färdigheter tillsammans med digitala coacher eller handledare. Välj ditt ämne, ta del av kursmaterial och få stöd och inspiration av experter och ett nätverk av likasinnade. Tillsammans lyfter vi vår digitala kompetens.

Programmet passar både nybörjare och för dig som har förkunskaper. Programmet går på deltid och distans med ett flexibelt schema som du kan planera själv och kombinera med jobb.

Anmälan är stängd.

Välj ditt spår

 

För nybörjare och dig med viss erfarenhet

Digital marknadsföring och försäljning 

DIGITALA ARBETSSÄTT OCH INNOVATION 

 

Mer avancerade spår

Machine Learning och AI

UX och digital design

INTERNET OF THINGS

DATASÄKERHET

 

För ledare

Innovationsledning


Vem kan gå programmet?

Programmet är kostnadsfritt för anställda på små och medelstora företag i Värmlands län (en utbildning/person). Se kriterier för deltagande längst ned på denna sida.

För deltagare som ej uppfyller kriterierna i projektet finns möjlighet att köpa utbildningarna, läs mer längst ned på denna sida.

 

Om projektet

Programmet är en del av ett EU-finansierat projekt för att höja den digitala kompetensen och konkurrenskraften för företag i Värmland. Under projektet har vi tagit fram utbildningsinitiativet Den digitala förflyttningen som i samarbete med Technigo, The Yes Way och Karlstads universitets Uppdrags AB kommer att genomföra utbildningarna.

 

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Löpande under Den Digitala Förflyttningen får du som deltagare också möjlighet att utveckla din kunskap och medvetenhet, genom att djupdyka inom områden som jämställdhet, mångfald och inkludering, inom olika teman och områden som du har möjlighet att applicera praktiskt vidare i ditt arbete och organisation. Jämställdhet, mångfald och inkludering är avgörande för företags långsiktiga framgång och om argumentet vänds kan bristande jämställdhet, mångfald och inkludering negativt påverka ett företags förmåga till innovation och att utveckla nya produkter och tjänster. Det finns flera exempel på misslyckanden som hade kunnat undvikas om olika individer och perspektiv hade involverats i processen, till exempel program för röstigenkänning som inte känner igen vissa rösttyper eller artificiell intelligens som används för rekrytering men diskriminerar kandidater.

 

Om Technigo

Technigo har sedan 2016 jobbat med utbildningar inom digitalisering och IT. Technigo driver utbildningar för karriärbytare med målsättningen att minska kompetensbristen inom IT. Technigo anlitas av företag med målsättningen att öka kompetensen för medarbetarna inom IT för att fler ska kunna bidra till innovation och digitala projekt. Bland kunderna finns IKEA, Nordea, Bonnier News, Claremont, Schibsted, Future Position X, Biblioteksutveckling i Sörmland m.fl. Läs mer här 

 

Om The Yes Way

The Yes Way är ett initiativ som arbetar med och driver på utvecklingen inom jämställdhet, inkludering och mångfald inom innovation, företagande och entreprenörskap tillsammans med organisationer och individer som vill bli bättre och utvecklas. The Yes Way arbetar bland annat med förändringsarbete och utbildning samt utvecklar skräddarsydda program och metoder. Läs mer här 

 

Om Karlstads universitets Uppdrags AB

Karlstads universitets Uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som förmedlar, marknadsför, säljer och administrerar all uppdragsutbildning. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Läs mer här 

 

Se alla utbildningar här 

 

Deltagarinformation

Utbildningen är inom ramen för projektet Den Digitala Förflyttningen som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Deltagare måste uppfylla EU-projektets kriterier för att kunna ta del av erbjudandet. Kriterierna som behöver uppfyllas är: 
  • - Aktiebolag eller förening med eget organisationsnummer. Enskilda firmor eller offentlig sektor kan tyvärr inte ta del av erbjudandet denna gång. 
  • - Registrerat i Värmlands län 
  • - 0–249 anställda 
  • - Årsomsättning lägre än € 50 miljoner eller balansomslutning under € 43 miljoner 
  • - Inga skulder eller anmärkningar 
  • - Inte ansökt om eller försatts i konkurs 
  • - Summan av mottaget stöd av mindre betydelse (de minimis) överstiger inte 200 000 euro under en treårsperiod. 
Om du har funderingar kring kriterierna är du varmt välkommen att kontakta oss.  Projektledare: Josephine Schapiro 073-026 24 01 josephine.schapiro@compare.se  

Den Digitala Förflyttningen finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och varje deltagare måste därmed uppfylla projektets kriterier. Om du inte uppfyller kriterierna men ändå vill gå utbildningen kan Compare erbjuda dig plats mot ersättning. Detta erbjudande gäller även större bolag som vill skicka flera medarbetare. Kontakta Josephine Schapiro för offert.  Projektledare: Josephine Schapiro 073-026 24 01 josephine.schapiro@compare.se  

Nedan finns kontaktuppgifter att använda om du har frågor eller funderingar.
  • - Sandra Dalåsen hjälper dig med frågor om projektet, t.ex. företagskriterier och tidrapportering.
  • - Marie Alesund finns till hands för frågor om utbildningarna Innovationsledning, Digital marknadsföring & försäljning, Digitala arbetssätt & innovation, UX design och Machine learning & AI, t.ex. innehåll och upplägg.
  • - Johan Eklund hjälper dig med frågor om utbildningarna Internet of Things och Datasäkerhet, t.ex. innehåll och upplägg.

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)73-025 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Marie Alesund

Program Manager

marie@technigo.io

Johan Eklund

Universitetslektor, programledare, studierektor

johan.eklund@kau.se

ESF-projekt

Detta initiativ finansieras av Europeiska Socialfonden.

Hoppa till verktygsfältet