Digital utveckling och innovation tillsammans

Genom olika satsningar jobbar vi mot tre uttalade fokusområden – digital kompetens, digital affärsutveckling & digital innovation. 

DIGITAL KOMPETENS

 • Tillsammans säkrar vi framtidens digitala kompetens.
 • Vi vill få fler att utbilda sig och arbeta med det digitala
 • Kompetensnivån ska vara internationellt attraktiv och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling i företag och organisationer.
 • Vi arbetar för att få fler företag och människor med digital kompetens att etablera sig och flytta till vår region.

DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

 • Genom olika satsningar ökar vi kunskapen och tillgängligheten till digitala möjligheter.
 • Vi skapar förutsättningar så att fler företag tar tillvara på digitaliseringens möjligheter och göra affärer tillsammans.
 • Vi stimulerar tillväxt och utveckling inom digitalisering för såväl företag, organisationer och individer.
 • Genom omvärldsbevakning ökar vi kunskapen och identifierar möjligheterna till digital utveckling och innovation.
 • Vi vill bidra till att ta den digitala världen till Värmland.

DIGITAL INNOVATION

 • Tillsammans skapar vi en innovationsmiljö och ett ekosystem med nationell och internationell spets. Vi fokuserar särskilt på digitala hälsotjänster i satsningen DigitalWell Arena, samt innovativa digitala lösningar för besöksnäringen & industrin.
 • Vi skapar miljöer för att tillsammans innovera där offentlig sektor öppnar upp sina verksamheter för att testa nya produkter och tjänster i verkliga miljöer.
 • Vi driver satsningar för att underlätta och stötta företag, entreprenörer & startups i utvecklingen av nya produkter och tjänster. Alla våra satsningar bidrar till Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer om våra satsningar här 

Kontakta oss

Integritetspolicy

 

VÅR VÄRDEGRUND

För att klara framtidens utmaningar behöver vi samarbeta. Vi är den självklara slussen mellan företag, akademi, offentlighet och samhälle. Vi är alltid öppna, lyhörda och nyfikna på att utforska nya samarbetsmöjligheter. Vi tar också vara på människors olikheter. Det leder till innovation och kreativitet. Mångfald genomsyrar därför allt vi gör.

Nytänkande idag är troligtvis inte nytt imorgon. Därför vågar vi se bortom morgondagen. Vi ska göra det som ingen annan gjort, utmana oss själva och andra, våga testa nya saker, sticka ut och göra det kreativa och oväntade. Vi bidrar till nya innovationer och får andra att tänka ett steg längre. Om vi misslyckas har vi ändå vågat.

Vi är handlingskraftiga och affärsinriktade. Vi gör skillnad, skapar tillväxt i regionen, mäter och visar på resultat. Vi ser företagens behov, tar kontakt, får dem att samverka och driver på. Vi erbjuder värden och tjänster som gör att varenda krona är väl investerad, för företagen och i våra satsningar. Vi har en tanke och ett syfte med allt. Det gör att vi har fokus på rätt saker och vågar välja bort.

Häng med bortom morgondagen

Som medlem i Compare bidrar du till att utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Tillsammans driver vi digital utveckling och innovation!

Gå med i Compare-nätverket

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss