Internet of Things

Utveckla dina kunskaper inom Internet of Things under 20 veckor med handledning från Karlstads universitets experter.
 • Den digitala förflyttningen
 • Internet of Things

Utbildningsnivå

Avancerad

Är du nyfiken på Internet of Things och möjligheterna tekniken för med sig? Det blir allt vanligare att saker är uppkopplade och det skapar stora möjligheter till ökad konkurrenskraft. Djupdyk i ämnet med stöd från en egen handledare!

Utbildningen tar upp ett antal byggstenar i form av arkitekturer, radiogränssnitt och kommunikationsprotokoll. Med många uppkopplade enheter produceras mycket data som ska behandlas. Utbildningen hanterar därför flödet från att data inhämtas till att annan enhet ska styras, baserat på insamlade och analyserade data.

En viktig aspekt för uppkopplade system är integritet och säkerhet. Särskilt för små enheter är det en utmaning med uppdatering av programvara och förhindrande av obehörigt användande eller avlyssning. Även energiåtgång är en viktig faktor, dels för batteritid men också ur ett miljöperspektiv. Utbildningen behandlar därför kommunikationsgränssnitt och kommunikationsprotokolls inverkan på energiåtgången.

Hållbarhetsfrågor är en integrerad del av upplägget, där fokus ligger på att man genom digitalisering nyttjar resurser på ett effektivare sätt.

 

För vem är det här?

Utbildningen är för dig som är van att ta eget ansvar över ditt lärande, men som känner att du vill ha lite stöd på vägen och feedback för att ta nästa steg. Vi ser att du är tekniskt kunnig och redan jobbar inom det digitala. Kanske jobbar du som programmerare eller är på annat sätt van att hantera olika mjukvaror. Du vill addera Internet of Things som en spetskompetens till din verktygslåda.

Formella förkunskapskrav
Datavetenskap 30 hp (varav Datakommunikation 7,5 hp) eller tre års yrkeserfarenhet inom informationsteknologisektorn. Är du osäker om du är på rätt nivå? Kontakta Johan Eklund, 054-700 19 54.

 

Vad kommer jag att lära mig?

Utbildningen är uppbyggd i fem moduler, där du väljer 3-5 moduler efter ditt behov och intresse. Du kan också kombinera dessa med moduler från utbildningen Datasäkerhet.

Välj bland följande moduler inom Internet of Things:

 • Tillämpningsområden
  Hälsa, smarta hemmet, smarta staden och industri 4.0.
 • Infrastrukturer
  Direktkopplade sensorer, gatewayuppkoppling och meshnät. Tekniker som NB-IoT, ZigBee, 433MHz, Z-Wave, LoRa, WiFi, Bluetooth, CoAP och MQTT.
 • Datahantering
  Insamling, lagring, bearbetning, analys, automation och presentation.
 • Integritet och säkerhet
 • Övervakning, beteendemönster, kryptering, firmware-uppdateringar och attack-vektorer.
 • Energioptimering
  10 års batteritid – hur når vi detta? Vad påverkar energiförbrukningen?

För stöd i vilka moduler du bör välja, vänd dig till Johan Eklund, 054-700 19 54.

Alla utbildningsprogram i Den digitala förflyttningen har ett extra fokus på hållbarhet och jämställdhet – något som är viktigt för alla oavsett roll. Räkna därför med att också vara delaktig i gemensamma aktiviteter på temat jämställdhet, mångfald och inkludering i relation till digitalisering. 

 

Upplägg

Utbildningen är 20 veckor lång och genomförs på engelska. Du kommer arbeta via kursplattformen Canvas där inspelade föreläsningar och uppgifter för självstudier finns. All kurslitteratur finns kostnadsfritt online.

Du arbetar helt självständigt och kan därför genomföra det i din egen takt. Kopplat till varje modul har du möjlighet att boka en timmes handledning med din kursledare, där du kan lyfta funderingar kopplat till utbildningen och om implementering i din verksamhet. Vi räknar med att du lägger i snitt 6 timmar i veckan på programmet.

Du har möjlighet att examineras för 1,5 hp per modul, men det är frivilligt. Form för examination kan variera. Kursbevis utfärdas vid förfrågan.

Under utbildningstiden ingår också tre dedikerade tematräffar med fokus på social hållbarhet, jämställdhet och inkludering tillsammans med The Yes Way. Tematräffarna är gemensamma för alla som går en utbildning inom Den digitala förflyttningen. Schemalagd tid med The Yes Way kl. 11-12 den 30 mars, 27 april och 25 maj.

 

Anmälan

Platserna är begränsade. Vi kommer att behandla din anmälan och återkoppla med en bokningsbekräftelse inom två veckor för att bekräfta att du har blivit erbjuden en plats. Anmälningar hanteras i den ordning som de kommer in. Anmälan är bindande, för mer info se Compares avbokningspolicy. Planera redan nu in tid i din kalender för programmet. 

Programmet är kostnadsfritt för dig som är anställd på ett litet eller medelstort företag i Värmland. Max en utbildning per person. Läs mer nedan. 

Se alla utbildningar

 

 

Utbildningsleverantörer

Om Karlstads universitets Uppdrags AB

Karlstads universitets Uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som förmedlar, marknadsför, säljer och administrerar all uppdragsutbildning. Även uthyrning och användande av utrustning och labbmiljöer ingår i verksamheten. Uppdragsutbildning är kompetensutveckling för yrkesverksamma. Läs mer här 

 

Om The Yes Way

The Yes Way är ett initiativ som arbetar med och driver på utvecklingen inom jämställdhet, inkludering och mångfald inom innovation, företagande och entreprenörskap tillsammans med organisationer och individer som vill bli bättre och utvecklas. The Yes Way arbetar bland annat med förändringsarbete och utbildning samt utvecklar skräddarsydda program och metoder. Läs mer här 

 

Den Digitala Förflyttningen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Deltagarinformation

Utbildningen är inom ramen för projektet Den Digitala Förflyttningen som finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). Deltagare måste uppfylla EU-projektets kriterier för att kunna ta del av erbjudandet. Kriterierna som behöver uppfyllas är: 
 • Aktiebolag eller förening med eget organisationsnummer. Enskilda firmor eller offentlig sektor kan tyvärr inte ta del av erbjudandet denna gång. 
 • Registrerat i Värmlands län 
 • 0–249 anställda 
 • Årsomsättning lägre än € 50 miljoner eller balansomslutning under € 43 miljoner 
 • Inga skulder eller anmärkningar 
 • Inte ansökt om eller försatts i konkurs 
 • Summan av mottaget stöd av mindre betydelse (de minimis) överstiger inte 200 000 euro under en treårsperiod. 
Om du har funderingar kring kriterierna är du varmt välkommen att kontakta oss.  Projektledare: Josephine Schapiro 073-026 24 01 josephine.schapiro@compare.se  

Den Digitala Förflyttningen finansieras av Europeiska socialfonden, ESF, och varje deltagare måste därmed uppfylla projektets kriterier. Om du inte uppfyller kriterierna men ändå vill gå utbildningen kan Compare erbjuda dig plats mot ersättning. Detta erbjudande gäller även större bolag som vill skicka flera medarbetare. Kontakta Josephine Schapiro för offert.  Projektledare: Josephine Schapiro 073-026 24 01 josephine.schapiro@compare.se  

Om Compare

Compare är en samverkansorganisation för det digitala klustret i Värmland som vill utveckla Värmland till en ännu attraktivare digital region. Vill du bli medlemsföretag? Hör av dig till oss!

http://www.compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss