Beyond tomorrow

Digital utveckling och innovation tillsammans

Compare

Kompetenskartläggning 2019

Under våren 2019 har vi gjort en omfattande kartläggning av våra medlemmars kompetensbehov. Syftet är att hitta lösningar för kompetensförsörjningen i Värmlands digitala sektor.

Läs mer

Compare

Kompetenskartläggning 2019

Under våren 2019 har vi gjort en omfattande kartläggning av våra medlemmars kompetensbehov. Syftet är att hitta lösningar för kompetensförsörjningen i Värmlands digitala sektor.

Läs mer

Soleil 14 augusti, 2019

OUTNYTTJAD POTENTIAL I METALLINDUSTRINS DIGITALA ARBETSPLATSER

Företag inom metallindustrin använder främst sin digitala arbetsplats till envägskommunikation, enligt en c-uppsats från Handelshögskolan vid Karlstads universitet. När det kommer till dialog är det fortfarande oftast fysiska möten som gäller trots a

LIFE Academy 13 augusti, 2019

Internationell marknadsföring av värmländska miljöteknikföretag

Nu kan värmländska företag inom miljöteknik marknadsföras på portalen swedishcleantech.com där man blir synlig för internationella köpare och investerare.

Sogeti 28 juni, 2019

Sogeti Karlstad satsar på test och kvalitetssäkring

Vi på Sogeti är världsledande inom innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster i digitaliseringseran.

28 juni, 2019

Ny modell rankar hur säkra appar är

Appar guidar oss för att hitta rätt väg, talar om för oss att röra på oss mer, och tipsar om annat som vi vill ha hjälp med i vardagen. För att fungera registrerar de var vi är, vad vi säger och vad vi gör. Men kan vi lita på våra appar?

Compare 27 juni, 2019

Välkommen Robin – ny medarbetare på Compare

Vi förbereder oss för en spännande höst och välkomnar Robin Johansson som kommer att arbeta som kommunikatör i initiativet DigitalWell Arena. Nedan lär du känna honom lite närmare.

Se alla nyheter
Hoppa till verktygsfältet