Beyond tomorrow

Digital utveckling och innovation tillsammans

Compare

Kompetenskartläggning 2019

Under våren 2019 har vi gjort en omfattande kartläggning av våra medlemmars kompetensbehov. Syftet är att hitta lösningar för kompetensförsörjningen i Värmlands digitala sektor.

Läs mer

Compare

Kompetenskartläggning 2019

Under våren 2019 har vi gjort en omfattande kartläggning av våra medlemmars kompetensbehov. Syftet är att hitta lösningar för kompetensförsörjningen i Värmlands digitala sektor.

Läs mer

Sogeti 28 juni, 2019

Sogeti Karlstad satsar på test och kvalitetssäkring

Vi på Sogeti är världsledande inom innovativ, affärsdriven kvalitetssäkring och testtjänster i digitaliseringseran.

28 juni, 2019

Ny modell rankar hur säkra appar är

Appar guidar oss för att hitta rätt väg, talar om för oss att röra på oss mer, och tipsar om annat som vi vill ha hjälp med i vardagen. För att fungera registrerar de var vi är, vad vi säger och vad vi gör. Men kan vi lita på våra appar?

Compare 27 juni, 2019

Välkommen Robin – ny medarbetare på Compare

Vi förbereder oss för en spännande höst och välkomnar Robin Johansson som kommer att arbeta som kommunikatör i initiativet DigitalWell Arena. Nedan lär du känna honom lite närmare.

Soleil 26 juni, 2019

FÖRSVARSHÖGSKOLAN – INTRANÄT SOM GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Det är lätt att göra rätt med Försvarshögskolans intranät. Effektivare vardag, tydlig kommunikation, mer transparens, samarbeten och kunskapsspridning är några av målen som deras digitala arbetsplats ska bidra till.

Soleil 18 juni, 2019

MJÖLBY KOMMUN – INTRANÄT SOM SKAPAR STOR NYTTA I VARDAGEN

Från okontrollerat många redaktörer till struktur, ordning och reda. I Mjölby kommun slipper medarbetarna slösa bort sin arbetstid med att leta efter dokument och information. Tack vare det nya intranätet vet de vilken information som är aktuell och

Se alla nyheter
Hoppa till verktygsfältet