Under Yrkes-SM, som hålls i Karlstad den 23-25 april, erbjuds besökarna möjlighet att utforska yrket genom bland annat simuleringar av cyberattacker.

Utbildning för framtiden

I Karlstads universitet och Compares monter på Yrkes-SM ligger huvudfokus på olika cybersäkerhetsutbildningar. Här får besökarna möjlighet att utforska hur de kan skaffa sig en teknisk bakgrund inom cybersäkerhet på olika utbildningsnivåer, från yrkeshögskola till grundläggande och avancerade kurser och program på universitet. Ett exempel är den nya IT-säkerhetsspecialistutbildningen vid Teknikhögskolan i Karlstad, som inleds i höst i samarbete med ledande företag inom IT- och cybersäkerhetsbranschen.

  • Det är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning, med utbildare från branschen och mycket praktik, som kommer att bidra till kompetensförsörjningen inom detta viktiga område, säger Staffan Andersson, Utbildningsledare på Teknikhögskolan.

Intern kompetens viktigt för företag

För företag är det viktigt att arbeta med cybersäkerhet. Med dagens brist på kompetens inom området är det också betydelsefullt att företag bidrar till att göra yrket attraktivt för att locka nya talanger och bidra till att säkra framtidens cybersäkerhetskompetens.

Leonardo Martucci, Docent i Datavetenskap vid Karlstads Universitet menar att alla i ett företag borde ha en grundläggande förståelse för säkerhet på nätet, eftersom bristen på kunskap ofta utgör de svagaste länkarna.

  • Att ha bra kompetens inom företaget är nyckeln till att hantera säkerhetsutmaningarna på ett effektivt sätt, säger Leonardo. Att Integrera cybersäkerhet från början i en verksamhet är a och o, och inte en åtgärd som kan läggas till när skadan är skedd, tillägger han.

 

Leonardo Martucci, Docent i Datavetenskap vid Karlstads Universitet.

Intresse bland ungdomar

I montern under Yrkes-SM kan besökare interagera med personal och studenter från Karlstads universitet samt representanter från Compare och Teknikhögskolan. Här erbjuds förutom information om olika utbildningar även demonstrationer av cybersäkerhetsverktyg och cybersäkerhetsquiz. Många av eleverna som testade tyckte att området var både roligt och intressant. Elias, en av dem, delade sin erfarenhet:

  • Jag råkade få virus i min dator och såg hur enkelt det var att det hände. Även om jag inte vet vad jag vill jobba med när jag blir äldre, så verkar det som ett viktigt jobb att hjälpa folk att skydda sina datorer och information från hackare. Jag skulle vilja lära mig mer och se om det är något för mig.

Elias och hans kompisar diskuterade det ökade hotet på nätet, särskilt för äldre som de tror är särskilt utsatta. Trots det så är Elias ändå positiv och hoppfull och tror på framsteg genom användning av AI och att fler blir medvetna om säkerhet på nätet.

  • Jag hoppas att säkerheten blir bättre med hjälp av AI. Att ha starka lösenord och vara försiktig med länkar och mejl från okända tror jag är viktigt.

Tips för cybersäkerhetsintresserade

Hanna Ångström som studerar vid Karlstads Universitet, deltar i montern och rekommenderar varmt unga att utbilda sig inom cybersäkerhet. Hon råder de som vill utbilda sig att följa sitt intresseområde, särskilt med tanke på att behovet av cybersäkerhet finns i nästan alla branscher idag.

  • Cybersäkerhet är en otroligt spännande arena för unga som vill jobba med att skydda digitala system. Det finns en mängd olika områden att utforska, från små lokala företag till globala organisationer inom till exempel bankvärlden eller kända varumärken.

För den som vill veta mer om cybersäkerhet och hålla sig uppdaterade inom området tipsar Hanna att lyssna på olika podcasts.

  • En podcast som jag verkligen gillar är Darknet Diaries. Den tar upp massa spännande händelser inom cybersäkerhet och olika lösningar på problem.

Samuel Willman och Hanna Ångström är studenter på Karlstads universitet och deltar i montern.

 

Montern finansierades av Interreg Sverige-Norge projektet Cross Border Cyber Capacity. Den långsiktiga målsättningen är bland annat att bidra till ökad medvetenhet om den digitala säkerhetens betydelse bland företag, stärka affärsutvecklingen och samtidigt öka tillgången till expertis och kunskapsdelning inom cybersäkerhetsområdet. Läs mer om projektet.

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss