Under Compares nätverksfrukost den 11 april med temat cybersäkerhet, gav experter inom området tips och råd för hur det går att förbereda sig och agera mot dessa hot.

Den digitala brottsligheten växer idag eftersom det finns stora ekonomiska vinster.

– Vi blir alltmer uppkopplade, vilket ökar sårbarheterna i våra system, hårdvaror och mjukvaror, förklarar Jonas Axelsson, Konsultchef på CAG Security. I de flesta fall är det människor som blir lurade, ofta genom phishing, där man manipulerar dem att dela känslig information.

Jonas påpekar att ingen är immun mot denna brottslighet. Det drabbar alla, oavsett bakgrund eller position.

– För att effektivt bekämpa detta krävs en diskussion om säkerhet och ökad medvetenhet på alla nivåer av samhället, säger Jonas.

Han fortsätter: Utbildning är nyckeln för att minimera misstag. Det är viktigt att förbereda sig för det värsta och att öva på att hantera attacker. En investering och en budget är nödvändiga. IT-säkerhet kommer inte att generera pengar, men förhoppningsvis kommer det att förhindra förlust av pengar.

Utbildningar och metodstöd

– Att skapa en cybersäker organisation är ingen snabbfix, utan kräver ett kontinuerligt arbete, säger Erik Sundström, Senior Research Coordinator på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB är den myndighet i Sverige som bland annat ansvarar för utveckling och förvaltning av säkra kommunikationer, vara råd- och stödgivande i informationssäkerhetsarbetet och hantera samt förebygga IT-incidenter.

– På vår webbplats finns ett välutvecklat metodstöd för att systematiskt arbeta med att förbättra sin informationssäkerhet och cybersäkerhet, säger Erik. Där finns allt från manualer och mallar till utbildningsmaterial och mer.

Foto: Johan Eklund / MSB Stockholm.

En värdefull del av stödpaketet är cybersäkerhetskollen, ett verktyg för självuppskattning som hjälper organisationer att kartlägga sin mognadsnivå inom informationssäkerhet.

– Det är inte bara en inventering utan kan också vara en vägledning för planering och prioritering, tillägger Erik. Genom att regelbundet genomföra kollen kan organisationer följa sin utveckling över tid och se effekten av sina åtgärder.

MSB erbjuder även gratis webbaserade utbildningar för att hjälpa företag med kompetensutveckling. Ett exempel är Digital informationssäkerhetsutbildning för alla (Disa), som är MSB:s utbildning i informationssäkerhet.

– Att utnyttja MSBs utbildningar och metodstöd är ett bra sätt att stärka organisationers kompetensutveckling och säkerhet, säger Erik.

Läs mer om MSB:s metodstöd för informationssäkerhetsarbete.

Säkra din personliga data

När det gäller att skydda personliga data är det viktigt att göra aktiva åtgärder för att minimera riskerna för dataintrång. Leonardo Martucci, Docent inom Datavetenskap vid Karlstads Universitet, delade värdefulla insikter och råd för att förbereda och skydda mot potentiella hot.

– Om du vill skydda din personliga data finns det flera åtgärder att ta till, förklarar Leonardo.

Leonardo Martucci, Docent inom Datavetenskap vid Karlstads Universitet.

Ett användbart verktyg för att upptäcka och förebygga dataintrång är webbplatsen haveibeenpwned.com. Genom att ange sin e-postadress kan användare enkelt kontrollera om information har läckt ut på internet. Webbplatsen meddelar användaren om deras e-postadress finns med i kända dataintrång.

– När din e-postadress och lösenord kombineras, ökar risken för att dina konton blir utsatta för intrång, förklarar Leo.

Om man upptäcker att sin e-postadress har drabbats av en dataläcka, rekommenderar Leonardo att man byter sina lösenord och att använda sig av en lösenordshanterare för att effektivt hantera och generera starka lösenord.

Flera praktiska tips som Leonardo delade med sig av:

  • Uppdatera dina system: Se till att hålla dina enheter, såsom telefon, TV och dator, uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna.
  • Gör säkerhetskopior: Säkerhetskopiera dina filer både lokalt och online för att säkerställa att du inte förlorar viktig information vid eventuella intrång.
  • Använd flerfaktorsautentisering: Öka din säkerhet genom att använda flerfaktorsautentisering, vilket innebär att du använder din telefon för att verifiera din identitet.
  • Var försiktig med länkar i e-post: Undvik att klicka på länkar som du får via e-post, eftersom de kan vara en källa till skadlig kod och bedrägerier.
  • Logga ut från onlinetjänster: Se till att logga ut från onlinetjänster när du inte använder dem aktivt för att undvika risker för obehörig åtkomst.
  • Var försiktig med QR-koder: Undvik att skanna QR-koder från okända eller osäkra källor, eftersom de kan leda till skadlig programvara eller bedrägerier.
  • Undvik återanvändning av lösenord: Förhindra att hackare får tillgång till flera av dina konton genom att undvika att använda samma lösenord för olika tjänster.

 

Evenemanget finansierades av Interreg Sverige Norge-projektet Cross Border Cyber Capacity, där den långsiktiga målsättningen är att bidra till ökad medvetenhet om den digitla säkerhetens betydelse bland företag och organisationer samt att underlätta för nya startups och spinoffs. Genom att främja innovation och samarbete kommer projektet att spela en viktig roll i arbetet för en tryggare digital framtid för företag och organisationer i Sverige och Norge.

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss