För att undersöka hur vi i regionen kan fortsätta använda viktiga tjänster om förbindelsen bryts, samarbetar nu flera ledande aktörer, däribland Compare, inom projektet ”Robust region – ödrift internet”. Projektet, som är unikt för Sverige – och kanske för hela världen, hade idag kickoff på Karlstads universitet.

– Nu räcker vi upp handen i Värmland och erbjuder vår kompetens för att ta tag i frågan, och ta fram ett koncept för att möjliggöra en ökad robusthet i internet, ett koncept som sedan kan återanvändas i resten av Sverige och varför inte också EU som en basritning och vägledning, säger Linda Larsson, (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstads kommun.

Kräver starkt samarbete

Med krig i vårt närområde har betydelsen av en fungerade infrastruktur för digitala tjänster hamnat i blickfånget. Karlstads kommun har högt ställda ambitioner när det gäller att bidra till svensk motståndskraft och den civila beredskapen. Här finns omfattande erfarenhet och expertis inom försvars- och säkerhetssektorn och ett universitet med ledande forskning inom cybersäkerhet. Att projektet initieras i just Karlstad är därför ingen slump.

Compare som är en av samarbetsparterna är en mellanrumsaktör som sammanför parter för att lösa samhällsutmaningar som var och en inte löser själv.

Ingrid Ivars, Innovation Manager på Compare.

– Det behövs tillit och mod och vi behöver kraftsamla och utnyttja olika förmågor. Det är fantastiskt roligt att se att vi nu med full kraft och stort engagemang kan bidra till regionens och Sveriges civilberedskap, säger Ingrid Ivars, Innovation Manager, Compare.

Under den fullsatta kickoffen på Karlstads universitet delade talare och paneldeltagare, från Karlstads Energi, Karlstads kommun, Totalförsvarets forskningsinstitut (Foi), Compare, NWT, Post- och telestyrelsen, Netnod, Karlstads universitet och Mittnät, med sig av sin kunskap inom området och betonade att detta är något man måste lösa tillsammans.

– Det är en komplex kedja som ska sammanfogas för att säkerställa driften och funktionaliteten av digitala tjänster, som till exempel att kommunen kan publicera information via sin hemsida eller att man kan betala för sina varor i affären. Samarbete är en förutsättning för att genomföra ett sådant här projekt. Vi är därför oerhört glada över att ha lycktas samla den spetskompetens som krävs för att genomföra detta viktiga och angelägna projekt, säger Hafsteinn Jonsson, affärsutvecklare på stadsnät, Karlstads Energi.

Till nytta för alla som bor i Sverige

Målet med projektet är att undersöka vilka digitala tjänster som är vitala för samhället och vad som krävs för att upprätthålla dem. Genom att förena myndigheter, forskning, näringsliv och offentlig sektor, vill man därför ta fram ett koncept som sedan kan kopieras till övriga regioner i landet och därmed gagna alla som bor och verkar i Sverige.

Projektet kommer nu fortlöpa med återkommande träffar och workshops. 

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss