Företag i Värmland sökes till en av regionens viktigaste satsningar för näringslivet. Målet är att fler företag ska utveckla sin förmåga att använda mångfald och jämställdhet som verktyg för ledarskap, innovation, rekrytering och affärsfördelar.

– Det handlar om att titta och tänka utanför boxen i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. De mansdominerade branscherna är könssegregerade på ett sätt som ofta är direkt hämmande för affärerna, säger Ulf Mellström, projektledare och forskare vid Centrum för genusforskning, CGF.

Företag som vill gå före och visa vägen
Genusakademin vänder sig till  små- och medelstora företag i Värmland och leds av CGF. 12 företag erbjuds en unik möjlighet att tillsammans med ett team av processledare och forskare utveckla sin affärsverksamhet. Det kan handla om företagets innovationsförmåga, produktutveckling, rekrytering eller kundrelationer.

– Vi söker företag som vill gå före och visa vägen för näringslivet i Värmland. Man kanske vill vara med och utveckla eller så har man redan påbörjat resan, säger Nina Kask, processledare företag. Vi kommer att arbeta i ledningsgrupper eller med HR-personal och prata direkt med berörda för att ta reda på behov och långsiktiga strategier och forma arbetet utifrån det. Företaget bidrar med sin tid och engagemang.

  • Är ni ett företag som är verksamma i Värmland?
  • Har ni mellan 15 och 250 anställda?
  • Vill ni utveckla er affärsverksamhet?
  • Vill ni verka för mångfald och socialt ansvarstagande?

Kontakta Genusakademin så berättar de mera:

Nina Kask, processledare företag
070-32 32 585
nina@upisdown.se

Manuel Almberg Missner, processledare företag
076-23 25 791
manuel.missner@kau.se

Genusakademin
Projektet Genusakademi för små och medelstora företag finansieras av Tillväxtverket, Karlstads universitet och Region Värmland inom ramen för Akademin för smart specialisering, och kommer att pågå under 3 år och 4 månader. Det omfattar ca 10 miljoner kronor och kommer att involvera 7-8 forskare från olika ämnen och avdelningar vid Karlstads universitet. Ladda ner pdf

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se