En summering av nätverksfrukostens lärdomar om syntetisk data:

 • Efterliknar verklig data
  Sebastian Herold, biträdande professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, förklarade att syntetisk data är artificiell data som inte är hämtad från verkligheten men som efterliknar verklig data. Den kan användas som träningsdata för AI när data från verkligheten inte kan eller får tillämpas. Vid träning av AI inom ansiktsigenkänning kan exempelvis AI-genererade ansikten användas i stället för ansikten på verkliga personer.
 • Viktigt med riskanalys
  Meiko Jensen, lektor i datavetenskap vid Karlstads universitet, pratade om juridiska aspekter kopplade till maskininlärning med hjälp av syntetisk och organisk data. Även om syntetisk data är anonym, och därmed inte faller inom ramen för GDPR, så är det viktigt med riskanalys för att säkerställa att integriteten hos personer inte kränks varken direkt eller indirekt genom användning av data. Man bör också vara medveten om att AI kan dra felaktiga slutsatser och skapa förutfattade meningar om datan exempelvis har en snäv representation.
 • Möjlighet inom medborgarservice
  Emil Joelsson, utvecklingsstrateg på kommunledningskontoret i Karlstads kommun, beskrev hur syntetisk data skulle kunna användas som resurs inom kommunen för att skapa bättre service, stöd till beslutsfattare och för att förenkla administration. Det finns mycket relevant data som av etiska skäl inte går att använda. Syntetisk data framtagen genom simulering av medborgarnas verklighet skulle kunna vara en viktig nyckel i framtiden för att bland annat förbättra hälsa, trygghet, infrastruktur och miljö.
 • Syntetisk data som tjänst
  Jonas Forsman, Director Consulting Advanced Analytics Solutions på CGI, berättade om innovationsprojektet Mirage som kretsar kring att bygga en lösning med syntetisk data som tjänst. Genom analys av originaldata från verkligheten och dialog med användaren ska tjänsten leverera en instruktion för hur användaren kan generera likvärdig syntetisk data. Genom en så kallad ”scrambler” vill man även reducera risken för att originaldatan som använts i processen kan spåras.

Nätverksfrukostens presentatör Marcus Olsson Ramberg, som är ny Innovation Manager på Compare, passade på att berätta om EDIH-projektet MIGHTY som vill bidra till digital och hållbar omställning för små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor. Läs mer om det HÄR.

Marcus Olsson Ramberg (Compare), Meiko Jensen (KaU), Jonas Forsman (CGI), Sebastian Herold (KaU) och Emil Joelsson (Karlstads Kommun)

Nästa nätverksfrukost blir 12 september. Håll utkik i våra kanaler!

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss