Två adjungerade ledamöter med representation från Region Värmland och Karlstads universitet valdes också in, samt en valberedning.

– De viktigaste frågorna för den nyvalda styrelsen är att fortsätta satsningarna som Compare driver inom avancerad digitalisering, digital hälsa, cybersäkerhet och övriga områden med Värmland i centrum. Styrelsen vill i övrigt fortsätta arbetet med uppkopplingen av Compare mot nationella och internationella innovationsmiljöer med ett fortsatt fokus på hur vi kan lösa komplexa samhällsutmaningar genom samarbete och innovation, säger Fredrik Svensson, styrelseordförande stiftelsen Compare.

Under årsstämman beslutades det om en årlig administrativ avgift för att upprätthålla stiftelsen Compares nätverk för techsamverkan. För år 2024 fastställdes avgiften till 2 500 kr för företag och organisationer som ingår i nätverket.

I samband med stämman avtackades Anna Forsberg, avgående ledamot, och Sigvid Andersson, avgående valberedning, för sina betydelsefulla insatser för stiftelsen.

Anna Forsberg, Sigrid Andersson.
Från vänster Anna Forsberg och Sigvid Andersson.

Styrelsen i helhet

Styrelseordförande
Fredrik Svensson (Redpill Linpro) 

Styrelseledamot
Malin Fransén-Kronberg (Telia Company)
Anette Stjärnkvist Lönnberg (Anytrust)
Tord Larsson-Steen (Askås)
Stefan Grimmtorp (Invencon AB)
Sara Novak (NWT)
Charlotte Wäreborn Schultz (Effect Management)

Adjungerad ledamot
Anna Brunström (Karlstads universitet)
Eleonore Åkerlund (Region Värmland)

Vill du som företagare engagera dig i Compares arbete? Kontakta oss via compare.se.

För mer information kontakta:

Fredrik Svensson
Styrelseordförande
070-603 36 35
fredrik.svensson@redpill-linpro.com

Magnus Bårdén
VD Stiftelsen Compare Karlstad
070-815 56 65
magnus.barden@compare.se

 

Marie Rosenlind Nordensson

Communications & Support Functions Manager

+46 (0)73-046 22 57
marie.rosenlind@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss