Karlstad CCC, på plan 5

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 6/6

13

jun

Compare

Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma 2024

Kl. 11.30-12:00

Årsstämma 2024

Torsdag den 13 juni välkomnar vi dig som nätverksföretag i Compare till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Mötet hålls på Karlstad CCC kl. 11:30-12:00 och följs av en lunch för mötets deltagare. Representanter från nätverksföretagen är välkomna.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast den 30 maj 2024. Frågor skickas till: fredrik.svensson@redpill-linpro.com.

NÄR

Torsdag 13 juni kl. 11.30-12.00

VAR

Karlstad CCC på plan 5

Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄR
Anmäl dig senast 6 juni.

Årsstämma dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordningen

8. Framläggande av styrelsens förslag på årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter

12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen

13. Mötets avslutande

Marie Rosenlind Nordensson

Communications & Support Functions Manager

+46 (0)73-046 22 57
marie.rosenlind@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss