Karlstad CCC, på plan 5

Registration closed

Anmäl dig senast den 6/6

13

Jun

Compare

Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma 2024

Kl. 11.30-12:00

Årsstämma 2024

Torsdag den 13 juni välkomnar vi dig som nätverksföretag i Compare till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Mötet hålls på Karlstad CCC kl. 11:30-12:00 och följs av en lunch för mötets deltagare. Representanter från nätverksföretagen är välkomna.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast den 30 maj 2024. Frågor skickas till: fredrik.svensson@redpill-linpro.com.

WHEN

Torsdag 13 juni kl. 11.30-12.00

WHERE

Karlstad CCC på plan 5

Tage Erlandergatan 8, Karlstad

Warm welcome!

SIGN UP HERE
Anmäl dig senast 6 juni.

Annual General Meeting agenda

1. Opening of the meeting

2. Determining the voter register

3. Election of a chairman to lead the meeting

4. Election of secretary for the meeting

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. The issue of the meeting's authorized announcement

7. Determination of the agenda

8. Presentation of the board's proposal for an annual report including an activity report

9. Presentation of the auditors' report

10. The issue of discharge of liability for the board

11. Election of chairman, board and other positions of trust

12. Questions, notified in writing in advance to the board

13. Closing of the meeting

Marie Rosenlind Nordensson

Communications & Support Functions Manager

+46 (0)73-046 22 57
marie.rosenlind@compare.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us