Uppbyggnaden av centret påbörjades redan under 2020, då samarbeten inleddes med flera stora företag som Uddeholm, Stora Enso och Tieto Evry. Nu har en bestående struktur (DAMI 4.0 – Digital Adaptive Manufacturing for Industry 4.0) skapats av avdelningarna för materialvetenskap, tillverkningsteknik och datavetenskap. Syftet är att göra det enklare för näringslivet att ta kontakt med Karlstads universitet för frågor kopplade till digitaliseringen av industrin. En styrka är att företag kan ta del av spetskunskap inom ingenjörsbaserade ämnesområden som kan integreras med spetskunskap inom digitalisering, exempelvis AI.

Den tvärvetenskapliga kompetensen gör det också möjligt att angripa specifika utmaningar inom industrin, där lösningar kan baseras på konfiguration av generiska tekniker och principer för att effektivisera produktionen. DAMI 4.0 kan sätta ihop projektgrupper för att stötta både enskilda företag och skapa kluster som bygger en teknologisk kompetensutveckling för hela industrisektorn.

Egna testbäddar

Det handlar bland annat om integrering av AI, Machine Learning, edge computing, molnlösningar och realtidsnätverk för nästa generations plattformar för industriell tillverkning. Processerna kan utvecklas på universitetets testbäddar och kopplas till 3D-printing för att förbättras och ge ökad kvalitetskontroll. Exempelvis är stålindustrin i relativt låg grad digitaliserad, där kan 3D-modeller bli ett verktyg som ger stora besparingar i utvecklingen av nya prototyper för att optimera produktionsprocesser.

– Det här pågår för fullt internationellt. Det är otroligt viktigt för företagen att föra in digitaliseringskompetens, och att företagen kan förändras för att bättre nyttja de digitaliseringsmöjligheter som finns, säger Andreas Kassler, professor i Datavetenskap vid Karlstads universitet.

Stärkt konkurrenskraft

Ur ett konkurrensperspektiv är digitaliseringens möjligheter avgörande för den svenska industrin.

– Om man får en högre grad av automatisering innebär det att man kan flytta tillbaka produktion till Europa. Det handlar även om att förbättra processer, minska kassationer och förbättra kvaliteten, säger Anderas Kassler.

Ett aktuellt projekt (Smart Forge) berör bland annat hur man med hjälp av Machine Learning och AI kan minska materialkassation och avfall vid en smideslinje. Ett annat projekt handlar om styrning för uttag av energi från distribuerade solcellsanläggningar, vilket gör det möjligt att koppla ihop och utbyta energi från olika anläggningar för att använda energin där den bäst behövs.

För software-bolag som jobbar mot industrin finns också möjligheter att testa AI-algoritmer innan de används för kvalitetskontroll av produkter, eller hur de beter sig över tid för att utveckla befintliga processer.

Magnus Bårdén, vd för Compare, ser ett stora möjligheter att skapa synergier tack vare den kompetens som nu finns samlad vid Karlstads universitet:

– Dami 4.0 är en viktig satsning på industriell digitalisering. Compare kommer att bidra till satsningen på olika sätt och vi deltar nu i en process där vi arbetar för att Dami 4.0 och Compare blir en del av en europeisk digital innovationshub, säger han.

För över kunskap till utbildningar

Kunskaperna från DAMI 4.0 ger inte bara företagen möjligheter, utan kommer även studenterna till nytta i form av nya kurser, program och x-jobb.- Vi har exempelvis ett studentprojekt inom Stora Enso, som innebär att man med hjälp av en kamera kan få automatisk objektdetektering och identifiering inom en produktionsanläggning, säger Andreas Kassler.

Det kommer att finnas en medlemsmodell för att strukturera och underlätta samverkan mellan akademin och näringslivet inom DAMI centret. Syftet är att bygga partnerskap som ger möjlighet att bygga ett långsiktigt samarbete mellan företag, forskare och studenter.

  • DAMI 4.0 är ett projekt som stöttas av Akademin för smart specialisering, där avancerad tillverkning och komplexa system är ett utpekat satsningsområde. Läs mer här

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss