Den digitala förflyttningen

Under 2021 och 2022 genomförde vi det ESF-finansierade projektet Den digitala förflyttningen för att digitalisera hela Värmland. Ett digitalt steg i taget för företag i Värmland som vill öka sina anställdas digitala kompetens.

Behovet av kompetens inom digital teknik och digitalisering ökar kraftigt i alla delar av samhället, Värmland är inget undantag. Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, samtidigt som efterfrågan på kompetenser som behövs för att genomföra mer manuella och repetitiva arbetsuppgifter minskar.

Digitaliseringen berör alla

Vare sig man vill eller inte, digitaliseringen är här för att stanna. Samhället förändras och för att inte hamna utanför måste individer och företag följa med. Vi måste motverka det digitala utanförskapet inom yrkeslivet.

Digitalisering av fler, gagnar fler

Med en mer utbredd digitalisering, skapar vi bättre grogrund för en bred, ökad digital kompetens. Det gagnar individen, företagen och i slutändan hela samhället i minskade kostnader och minskat utanförskap. Vi tror på att större bredd i förlängningen ger möjlighet till spetsigare höjd. Ju fler som kan, desto fler blir det som kan utveckla sina kunskaper inom det digitala. Vilket är nödvändigt om Värmland ska ligga i täten som en attraktiv digital region.

Därför genomförde Compare ”Den digitala förflyttningen” för små- och medelstora företag i Värmland. Utbildningar inom det digitala erbjuds under 2021 – 2022.

Samarbetspartners

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)73-025 71 29
sandra.dalasen@compare.se
Hoppa till verktygsfältet