Sedan några månader tillbaka är Academic Work medlemmar i Compare. Vägen till en fast punkt i Värmland har gått via både Örebro och Göteborg, men sedan 2013 finns en permanent organisation på plats i Karlstad.

Till en början utgjordes den dock bara av en säljare och kontorschefen Olivia Jutered.

– Sedan dess har vi vuxit ganska kraftigt, nu är vi elva personer på plats. Det finns mycket potential i Värmland och vi vill hjälpa företagen att hitta rätt kompetens, säger Olivia Jutered, som kommer från Umeå, pluggade i Karlstad och vände åter hit när möjligheten gavs på Academic Work.

 


Olivia Jutered känner sig hemma i Karlstad, och Academic Works verksamhet i Värmland har sakta men säkert vuxit i omfång.

Att det till sist blev ett Karlstadkontor säger Olivia Jutered beror på att det finns personer i företaget som brann för en etablering i regionen. Affärsmässigt har det också visat sig lyckat, i dagsläget finns cirka 80 Academic Work-konsulter utplacerade i länet.

Störst är efterfrågan på konsulter i tekniksektorn, följt av IT. Däremot är andelen konsulter inom ekonomi något färre än i övriga delar av landet.

– Det är klart att det är en större utmaning att hitta programmerare än administratörer, men vi är också experter på att hitta rätt arbetskraft med hjälp av våra nätverk, säger Olivia Jutered.

På marknadsföringssidan går därför nästan alla resurser åt till aktiviteter och samarbeten riktade mot Karlstads universitet. Dit har Academic Work för övrigt bara ett stenkast från sitt kontor mittemot universitetets busshållplats.

Kopplingen till Karlstad kan bli ännu mer konkret kommande år. Enligt Mattis Varén, education specialist på Academy som står för utbildningsgrenen, är det inte omöjligt att en konsultutbildning förläggs på plats framöver.

– Själva utbildningsorten begränsar oss inte. Vi rekryterar alltid lokalt även om utbildningen normalt går i Kista. Men vi har haft utbildningar utlokaliserade tidigare, exempelvis till Sundsvall och Borlänge. Är det ett lokalt behov så försöker vi lösa det, och där ser vi också Compare som en bra part att diskutera utbildningsmöjligheter med, säger Mattias Varén.

En mer strukturell nyhet är att Academy även ser över möjlighet för fortbildning riktad direkt mot företag, vilket skulle bryta mot affärsmodellen med att enbart hyra ut konsulter. I Compares kompetenskartläggning Digital Revolt så anger fyra av tio medlemsföretag att de saknar utbildningar i dagens utbud.

– Vi ser en väldigt stor efterfrågan av corporate training, så målet är att initiera ett första program under 2020. Men planerna är ännu i sin linda, säger Mattias Varén.

Utbudet skulle i så fall troligtvis inriktas mot kurser som redan återfinns i Academys nuvarande utbildningar, exempelvis Java, C#.Net, Salesforce och ServiceNow, enligt Mattias Varén.

Till sist, ni har ju en lite annan nisch än Compares andra medlemsföretag. Vad hoppas ni få ut av samarbetet?

– Jag tror att det kan bli win-win! Compare är ett starkt nätverk och vi hoppas kunna hitta gemensamma lösningar på hur vi kan lösa kunskapsutmaningar. Vi jobbar mycket ”peer to peer” och tror att man kan lära mycket av varandra.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se