JUST NU:
Den 13 juni utförde vi inom projektet två tester parallellt i Karlstad; en interaktiv smartbänk på Stora Torget och det smarta personlarmet (L)armbandet av UF-företaget SafeStyle vid nordöstra hörnet av Mariebergsviken. Längre ned på sidan kan du läsa mer om innovationerna och inblandade aktörer. Till hösten väntar fler testtillfällen.
——

Smart and Safe har som övergripande mål att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska göras genom användning av Internet of Things (IoT)-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer.

Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samverkar för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan.

Två tillvägagångssätt

Smart and Safe syftar till att jämföra olika tillvägagångssätt: En process för behovsdrivet tillvägagångssätt där behovet står i centrum och man genom metoder för innovationsupphandling (Efterfrågeacceleration) effektivare kan gå från behov till implementerad lösning.

En process för teknikdrivet tillvägagångssätt där konkreta tekniska lösningar kommer tas fram tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team.

Tillvägagångssätten kommer analyseras huruvida själva processen har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via genomförandet.

Mål

Projektet har identifierat tre delmål;

  • Genom smartare metoder effektivare gå från behov till upphandling av färdig lösning.
  • Att med hjälp av data skapa nya beteenden (t.ex. genom nudging).
  • Sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och datadelning.

Projektresultat

Smart and Safes förväntade resultat är;

  • Trygghetsmätningar
  • Färdigställt lösning på definierat behov
  • Riktlinjer hur man kan skapa nya beteenden
  • Riktlinjer för samarbete över organisations-gränser (Smart and Safe modell)

Utöver de förväntade resultaten är förhoppningen att projektet ska bidra till bestående samverkansstrukturer som gynnar även framtida samarbete aktörerna emellan genom kunskapsöverföringsaktiviteter.

Läs mer om projektet:

 

Tester och innovationer i Smart & Safe

För att öka känslan av trygghet på offentliga platser kan stadens möbler vara en smart lösning. I Smart & Safe utvecklar vi en interaktiv parkbänk som kommer att finnas på torget och som kommer att erbjuda möjligheten att bland annat ladda telefonen och surfa via wifi. Vårt syfte med testet Vårt syfte med testet är att skapa en trygg och attraktiv samlingsplats där människor kan ladda sina mobiler, ansluta till wifi och umgås med vänner. Med automatisk belysning för trygghet och interaktiva lösningar i bänken, strävar vi efter att skapa en plats som utvecklas och lockar besökare över tid. Datainsamling Testet innefattar även datainsamling för att se hur besökare uppfattar platsen och om den skapar en trygg plats eller vad som saknas. Ingen data där personer kan identifieras kommer samlas in. Deltagare Deltagarna i testet är Karlstads Energi, Compare, Polisen, Vestre, Redpill Linpro, Karlstads Universitet, Diglify, Norrsidans Innovation AB, Karlstads Kommun, Trygghetscentrum samt Kultur- och fritidsförvaltningen. När och var? 13 juni, kl. 11-13 & 16-18, Stora Torget, Karlstad Kontakt

Henrik Holm, Karlstads Energi
E-post: henrik.holm@karlstad.se

Ungdomsföretaget Safestyle i Karlstad har utvecklat ett bärbart personlarm i form av en hårsnodd med en diskret inbyggd larmknapp från leverantören Plegium. Med ett enkelt tryck på knappen aktiveras en SMS-avisering som skickas till förvalda mottagare, såsom vänner, familj eller SOS Alarm, med GPS-position. Vårt syfte med testet Som en del av vårt pågående projekt strävar vi efter att förbättra denna lösning i samarbete med relevanta parter. Vi planerar att komplettera funktionerna genom att integrera möjligheten att aktivera gatubelysning på den aktuella platsen, vilket ytterligare ökar tryggheten. Målet är att belysningen fungerar som en uppmärksamhetssignal, vilket snabbt kan dra till sig hjälp eller uppmärksamhet vid behov och avskräcka eventuella förövare. Datainsamling Under testet vill vi undersöka vilken belysningsfunktion som upplevs ge bäst effekt. Genom att aktivera larmet och genomföra intervjuer med testanvändare kommer vi att samla viktig information för att förbättra produktens effektivitet och användarvänlighet. Användarna behöver ge sitt medgivande för dataöverföring. Deltagare Deltagarna i testet är UF-företaget SafeStyle, leverantören av larmknappen Plegium och kommunens gatubelysning hos avdelningen Offentlig utemiljö, Teknik- och Fastighetsförvaltningen, Compare, Trygghetscentrum, Polisen, Karlstads Universitet och Capelon som har det bakomliggande systemet. När och var? 13 juni, kl. 11-13 & 16-18, gång- och cykelvägen vid nordöstra hörnet av Mariebergsviken i Karlstad. Kontakt

Carolin Maule, Compare
E-post: carolin.maule@compare.se

Vissa platser utgör inte säkra miljöer för barn och ungdomar att vistas på. För att bidra till att minska risken för att ungdomar hamnar på olämpliga platser har vi initierat ett test med Mosquito-teknologi. Mosquito är en enhet som avger ljud med hög frekvens, vilket endast uppfattas av personer under 25 år. Med sitt surrande ljud har den fått smeknamnet "Mosquito" och marknadsförs som ett verktyg för ökad trygghet och säkerhet. Vårt syfte med testet Vi genomför testet för att utforska om Mosquito kan bidra till att skapa tryggare platser där ungdomar ofta samlas. Genom att placera enheter på strategiska platser, såsom tak eller master, aktiveras ljudet när någon närmar sig. Samtidigt skickar sensorerna larm till vår IoT-plattform för snabb respons och uppmärksamhet på potentiellt riskfyllda situationer. Datainsamling Projektet inkluderar också insamling av data för att se hur besökare reagerar på ljudsignalen och dess effekter på tryggheten. Med hjälp av sensorer kommer vi att kvantitativt analysera antalet personer som befinner sig på taket och tidpunkterna för deras närvaro. Ingen data där personer kan identifieras kommer samlas in. Deltagare Deltagarna i testet är Karlstads Energi, Barn- och ungdomsförvaltningen och Teknik- och Fastighetsförvaltningen, Karlstads kommun och Karlstads Universitet. Kontakt

Henrik Holm, Karlstads Energi
E-post: henrik.holm@karlstad.se

 

Projektpartners i Smart and Safe:

 

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet finansieras av Vinnova.

 

Vad är Internet of Things? Sakernas internet (från engelskans Internet of Things, IoT) är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att saker med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, kan styras eller utbyta data över ett nätverk. Exempel på föremål kan vara hushållsapparater, kläder, maskiner, fordon och byggnader. iotsverige.se

Carolin Maule

Digital Transformation Manager

+46 (0)73 055 57 15
carolin.maule@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss