Nyheter: Soleil

Visa alla
Soleil 1 november, 2017

Soleil utvecklade 150 skolwebbar för Umeå kommun

Umeå kommun ville ha enhetliga webbplatser till alla sina skolor och som redaktörerna enkelt kan hantera oavsett hur vana de är att arbeta i ett webbpubliceringsverktyg. Soleil har tagit fram 150 webbplatser utifrån en och samma grund i SiteVision, men med varierade...

Soleil 29 september, 2017

Soleil utvecklade destinationswebb till Varbergs kommun

Varbergs kommun behövde en destinationswebb som är attraktiv och där det är enkelt att söka på evenemang och få information om vad som händer i Varberg. Soleil har utvecklat en webb med stort fokus på bilder, rörligt material och en avancerad sökfunktion.Via...

Soleil 8 september, 2017

Specialutvecklad modul för dokumenthantering förenar det bästa ur två världar

Hudiksvall kommun ville ha en enkel dokumenthantering som gör att dokument kan visas på både intranät och externwebb utan att behöva lagras dubbelt. I samband med utveckling av nya webbar tog Soleil därför fram en egen modul som kopplar samman SiteVision och...

Soleil 24 augusti, 2017

Case: botkyrka.se – SiteVision förbättrar vardagen för webbredaktörerna

Botkyrka kommun har många webbredaktörer och för att säkerställa att informationen på webben alltid är korrekt och aktuell fanns ett behov av att underlätta deras arbete. SiteVision erbjuder ett enkelt och intuitivt webbpubliceringsverktyg (CMS), vilket passade...

Soleil 9 augusti, 2017

Case: Effektivt och lättillgängligt intranät till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) såg ett stort behov av att ta fram en ny modern digital arbetsplats som underlättar vardagen för deras 100 medarbetare. Soleil har tillsammans med Advant tagit fram ett skräddarsytt intranät med fokus på informationsspridning och delaktighet.

Soleil 26 maj, 2017

Case: Soleil utvecklade ny webb snabbt och kostnadseffektivt med paketlösning

S:T BOTVIDS GYMNASIUM - NY WEBB SNABBT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT MED PAKETLÖSNINGNär Botkyrka kommun skulle ta fram en ny officiell webbplats passade S:t Botvids gymnasium på att haka på. Den gamla webben saknade mobilanpassning och var omodern och svår att redigera.

Soleil 26 maj, 2017

Case: Soleil utvecklade modern och tillgänglig webb för Lessebo kommun

Lessebo kommun har nu snygga och lättillgängliga externwebbar i form av en huvudwebb och fyra underwebbar. Den förbättrade användarvänligheten gör webben lätt att hantera för både redaktörer och besökare.Lessebo kommun ville ta fram en responsiv webb som...

Soleil 29 mars, 2017

Soleil utvecklade intranät skräddarsytt för varje användare

Botkyrka kommuns intranät, Botwebb, på tre olika skärmarSoleil fick i uppdrag att utveckla ett helt och hållet målgruppsanpassat intranät med sociala flöden, chatt och samarbetsrum för Botkyrka kommun - skräddarsytt efter varje användare.

Soleil m.fl. 3 mars, 2017

Utveckling av en hel familj av webbplatser i en enda plattform

Örebro kommun har, med hjälp av Soleil IT och Advant, utvecklat en hel familj av webbplatser i en enda plattform och gjort det enklare för alla - besökare, redaktörer och förvaltare. Efter tre års arbete i flera på varandra löpande projekt har kommunen utvecklat...

Soleil 8 februari, 2017

Eskilstuna kommun sparar 750 000 kronor per år tack vare SiteVision

 I december 2016 lanserade Eskilstuna kommun en ny externwebb med uppdaterad layout och med mindre än hälften så många sidor som på den tidigare webben. Förutom att det nu är enklare för besökarna att hitta rätt information så sparar kommunen cirka 750...