Nyheter

AB Nya Ekonomikompetens 28 januari, 2019

Bokslutstider – 10 tips att tänka på!

För många företag är det dags för årsbokslut med årsredovisning. Förutom alla goda råd som alla andra leverantörer brukar ge, har vi på Nya Ekonomikompetens tagit fram lite extra tips. Sådana du kanske inte alltid får från andra ekonomileverantörer.

Xmentor management 28 januari, 2019

Zooma ut för ett bättre ledarskap

Som konsult inom förändringsledning befinner man sig i ett läge där man ska agera som medlare mellan beställare och medarbetare. En utmaning som ställer krav på arbetssätt där man rör sig mellan detaljer och helhet – att zooma in och zooma ut.

Xmentor management 28 januari, 2019

Gig-ekonomi – hur hittar vi rätt kompetens i den nya, flexibla arbetsmarknaden?

Arbetsmarknaden förändras fort och en ny gig-ekonomi håller på att växa fram där fasta anställningar ersätts med tillfälliga ”gig”. Är du som arbetsgivare redo att möta denna utveckling?

Xmentor management 28 januari, 2019

Företagskulturen avgörande för att lyckas med strategin

Det är viktigt att attrahera och behålla engagera medarbetare. Men tyvärr har många arbetsgivare svårt att förstå vad som motiverar medarbetarna, något som får negativa konsekvenser och gör det svårt att driva såväl förbättringar som förändringar.

Compare 26 januari, 2019

Uppstart av DigitalWell Arena

Samtliga parter fanns på plats för att ta emot Vinnväxt-statyetten av Vinnova och starta arbetet med DigitalWell Arena. Tillsammans ska vi bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

Soleil 23 januari, 2019

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA – EXTERNWEBB SOM SKA FÅ STUDENTERNAS VARDAG ATT RULLA

Södertörns högskola ville ha en ny webb som ökar nöjdheten bland användarna. Genom en gedigen effektkartläggning delade de in besökarna i grupper och prioriterade alla olika behov. Den nya målgruppsanpassade webben, som lanseras i mars, blir studente

Soleil 22 januari, 2019

SSAM – WEBBPLATS SOM BERÄTTAR ALLT DU BEHÖVER VETA OM SOPSORTERING

Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) är ett helt nybildat regionalförbund i södra Småland, som ägs av fem kommuner och som ansvarar för sophämtningen. De startade igång sin verksamhet i början av 2019 och behövde en digital kontaktyta för att kunna

15 januari, 2019

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagkravet på att skicka och ta emot e-faktura gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar.

Compare 9 januari, 2019

Möt en digital nomad

Innovation och strategisk utveckling kräver fokus och tid. Vad händer när vi reser bort för att byta miljö och bryta rutinen? Vi kopplade upp oss med Martin Hamilton, en digital nomad i Berlin.

AB Nya Ekonomikompetens 7 januari, 2019

Kostnadsfri Löpande Redovisning

Från 1 januari 2019 kan vi, sannolikt som första leverantör i Sverige, erbjuda kostnadsfritt utförande av Löpande redovisning*.