Nyheter

27 juni, 2010

*LearningWell utvecklar MP-system åt SSAB

LearningWell är med om att ny- och vidareutveckla ett material- och produktionsstyrningssystem, vars huvudsakliga uppgift är att utifrån aktuell orderstock utnyttja material och resurser på effektivaste sätt. Avancerade optimeringsmodeller ser till att spillkostnader...

27 juni, 2010

Inport och Ongoing levererar helhetslösning till PGF-Trans

Det snabbväxande logistikföretaget PGF-Trans stärker sin verksamhet med ett nytt IT-system för kombiterminalen och distributionslagerverksamheten i Vaggeryd. Systemlösningen är framtagen i ett nytt samarbete mellan Inport AB och Ongoing.Inport AB levererar ett...

23 juni, 2010

Energiprojektet SÄPOS presenterades för norska företag

Energiprojektet Sätterstrand Power Savings (SÄPOS) har hållit projektmöte i Oslo för att informera norska företag om det arbete med energieffektivisering som bedrivs på Sätterstrand.Vid projektmötet - som hölls i Oslo 22-23 juni - deltog Stefan Andersson (Tieto),...

23 juni, 2010

InPort och SYSteam inleder strategiskt samarbete

InPort (Intelligent Port Systems) har inlett ett strategiskt samarbete med SYSteam för att kunna erbjuda ett bredare och djupare IT-stöd för logistiklösningar från fartyg till varuägare via hamn, terminal, tåg och vägtransport. InPorts starka kompetens inom...

23 juni, 2010

InPort och SYSteam inleder strategiskt samarbete

InPort (Intelligent Port Systems) har inlett ett strategiskt samarbete med SYSteam för att kunna erbjuda ett bredare och djupare IT-stöd för logistiklösningar från fartyg till varuägare via hamn, terminal, tåg och vägtransport.InPorts starka kompetens inom shipping-,...

22 juni, 2010

Räddningstjänsterna i Västmanland väljer Swedish Radio Supply

Nu har även Räddningstänsterna i Västmanland valt Swedish Radio Supply (SRS) som leverantör och anslutit sig till den stora skaran Sepuraanvändare.Leveransavtalet omfattar c:a 185 Sepura Rakelterminaler fördelade på mobila enheter, handenheter och modem. Avtalet...

20 juni, 2010

Compare Testlab – ett gott exempel på tillväxtarbete

Compare Testlab var ett av tre exempel på regional tillväxt som presenterades när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademienm (IVA) höll seminariet "Viljan att växa ökar i kluster".Seminariet - som hölls 17 juni i Stockholm - samlade representanter från näringsdepartementet...

Effect Management 17 juni, 2010

Anne-Charlotte Sverkström – ny i Compares styrelse

Anne-Charlotte Sverkström, Effect Management Development AB, har valts till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad."Jag känner starkt för ICT-branschen och jag vet att Compare bidrar till att stärka förutsättningarna för ICT-företagens existens...

Veriscan Security 13 juni, 2010

Veriscan hjälpte Tieto ISO-certifiera informationssäkerheten

Tieto R&D Services, med verksamhet i bland annat Karlstad, är en av de största enheterna i Sverige som hittills certifierats enligt ISO 27001-standarden för informationssäkerhet - och det gjordes med stöd från Veriscan Security i Karlstad.Arbetet sträckte...

Veriscan Security 7 juni, 2010

Verktyg från Veriscan stöd för kontinuitetsplanering

Om det som inte får inträffa ändå gör det - då behövs en bra och konkret kontinuitetsplan. Veriscan BCP Tool är ett verktyg och en metod för att skapa, upprätthålla och samordna kontinuitetsplaneringen.De flesta organisationer har en ganska god bild över...

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss