Nyheter

21 mars, 2010

Compare-företag får stöd för att bli mer attraktiva arbetsgivare

Compare-företagen erbjuds nu regionalt stöd för att bli mer attraktiva arbetsgivare som tryggar kompetensförsörjningen på kort och lång sikt."Hela arbetsmarknaden står inför mycket stora förändringar - därför görs en gemensam regional kraftsamling för...

21 mars, 2010

Devo hjälper Historiska museet göra bilder tillgängliga

CatView som utvecklas av Devo används nu av Historiska museet i Stockholm för att söka och publicera bilder från museets föremålsdatabas - och göra dem tillgängliga för allmänheten. Senaste versionen av CatView innefattar bl.a hantering av metadata för licensinformation...

8 mars, 2010

Lumine sänker energikostnaden i datorhallar med LED-belysning

Lumine är ett nytt Compare-företag som bidrar till att sänka energikostnaderna i datorhallar genom att ersätta traditionella lysrör med LED-belysning.”LED-belysning drar mindre energi och alstrar mindre värme men ger ändå mer ljus än lysrör”, förklarar...

Sogeti 28 februari, 2010

Thomas Moberg blir chef för Sogeti i Stockholm

Thomas Moberg har utsetts till ny chef för Sogeti i Stockholm och lämnar därmed styrelsen för Stiftelsen Compare Karlstad vid nästa årsstämma.    Thomas Moberg har tidigare varit regionchef för Sogeti i Luleå, Umeå och Sundsvall och platschef...

25 februari, 2010

Compare höll seminarium om testning i SCRUM-projekt

Tillsammans med Tomas Gustavsson, TUK Förlag arrangerade Compare Akademien ett seminarium om test i i SCRUM-projekt och i andra agila utvecklingsmetoder.Vid klassiska testtillvägagångssätt bygger man ofta färdigt produkten och testar sen. I SCRUM-projekt testar...

25 februari, 2010

Nya datorhallarna på Sätterstrand invigda

Hammarö kommun har invigt de två nya datorhallarna på Sätterstrand. Under invigningen skrev Sätterstrand Business Park AB första hyreskontraktet för serverdrift med Redpill Linpro. Compare Testlab är sedan tidigare hyresgäst för testverksamheten.“Jag är...

Tieto 24 februari, 2010

Bengt Möller: ”Compare Testlab – ännu mer rätt idag”

”Idén var rätt då – och ännu mer rätt idag”, säger Bengt Möller på Tieto som för fem år sedan tog initiativet till att etablera Compare Testlab på Sätterstrand.Det var 2005 som Tieto - med Bengt Möller som dåvarande platschef i Karlstad – tog initiativet...

Redpill Linpro 24 februari, 2010

Redpill Linpro etablerar grönt datacenter på Sätterstrand

Redpill Linpro etablerar ett nytt datacenter i den nya miljövänliga anläggning på Sätterstrand Business Park som nu invigts av Hammarö kommun.Redpill Linpro har sedan tidigare två datacenter och har under lång tid levererat affärs- och verksamhetskritiska driftstjänster...

CGI Sverige AB 23 februari, 2010

Logica visade stort intresse för studenter under frukostmöte

När Logica höll frukostmöte för IT-studenter visade det sig tydligt att näringslivet är och blir mer intresserade av studenter och hur viktiga näringslivskontakter är att ha redan under utbildningen.”Företagen inom ICT-branschen har börjat en försiktig...

Sogeti 23 februari, 2010

Thomas Heder förstärker Sogetis Microsoft-Center i Karlstad

Thomas Heder har rekryterats till Sogeti där han förstärker Sogeti Center of Microsoft Excellence i Karlstad. "Detta är en drömrekrytering för oss", säger Bengt Löwenhamn på Sogeti.    Thomas Heder kommer närmast från ÅF där han under många...