Nyheter

CGI 12 januari, 2010

Logica föreläste om IT-säkerhet för IT-studenter

Två konsulter på Logica i Karlstad - John Göthner och Anders Olsson - har föreläst om IT-säkerhet för studenter inom datavetenskap vid Karlstads universitet.Logica arbetar med IT-säkerhet inom både informations- och teknisk säkerhet. Som leverantör hanterar...

7 januari, 2010

Bro Digital i Kristinehamn – nytt företag i Compare-nätverket

Stiftelsen Compare Karlstad har fått ännu ett nytt intressentföretag - Bro Digital i Kristinehamn, som erbjuder digitalisering av pappersarkiv, mikrofilm och mikrofiche, liksom konvertering av vanligt förekommande filformat till CAD.Företaget har specialiserat...

Askås 3 januari, 2010

DN:s webbgalleria – en prestigeorder för Askås

Dagens Nyheter har nyligen lanserat sin egna webbgalleria - dngallerian.se - som använder sig av e-handelssystem från Askås Internet- och Reklambyrå. Storordern stärker Säffleföretagets position inom e-handelsvärlden."Det här är en riktig prestigeorder för...

ÅF 31 december, 2009

Granskningsverktyg från ÅF nu i drift på Compare Testlab

Easy (Enterprise Audit System) har nu tagits i drift. Easy är ett stödsystem för kvalitetssäkring och efterlevnadskontroll av tjänster som utvecklats och levereras av ÅF i Karlstad via Sjunet från Compare Testlab på Sätterstrand.Genom Easy kommer nu sjukvårdens...

27 december, 2009

Lätta Kontor – ett framgångsrikt koncept för Infogram

Gör det enkelt och begripligt, råder Infogram som med stor framgång lanserat Lätta Kontor – ett koncept för IT-stöd till små och medelsstora företag.När Infogram i början av 2009 förpackade sin hostingtjänst för små och medelsstora företag som ett koncept...

Sogeti 22 december, 2009

Sogeti i Karlstad levererar beslutsstödslösning till Somas

Ventiltillverkaren Somas i Säffle synliggör viktiga nyckeltal för sina anställda, i realtid, via en ny beslutsstödslösning som införts på företagets intranät. Lösningen, som tagits fram av Sogeti i Karlstad, hanterar rapportering kring både ekonomi, försäljning,...

21 december, 2009

KOM-INN – en resurs och möjlighet för Compare-företagen

Compare är en av de deltagande parterna i Kom Inn - ett nytt regionalt projekt som syftar till att hjälpa företagen med strategisk kompetensförsörjning.Kom Inn (Kompetensutveckling och Innovativt tänkande) ska utveckla och implementera ett regionalt omställnings-...

15 december, 2009

Swedish Radio Supply levererar Sepura till Dalarna

Swedish Radio Supply (SRS) har efter upphandling får förtroendet att leverera Sepurautrustning till Räddningstjänsternas verksamhet i Leksand och Rättvik fram till 2011.Ordern är den första som SRS får för Rakel i Dalarna vilket är extra roligt, enligt företaget...

13 december, 2009

e-hälsa i Värmland – en möjlighet för Compare-företagen

"Den regionala IT-strategin för vård och omsorg i Värmland är en möjlighet för Compare-företagen". Det var budskapet när Rolf Åström informerade om det projekt som nu pågår.Rolf Åström (Perduco) driver på uppdrag av landstinget, kommuner och privata vårdgivare...

10 december, 2009

Compare och Karlstads universitet får fortsatt stöd till regionalt kompetenscenter

Stiftelsen Compare Karlstad i samverkan med Karlstads universitet får fortsatt stöd till projektet Compare Business Innovation Centre (C-BIC) som regionalt innovations- och kompetenscenter inom ICT (Information & Communication Technology).C-BIC 2 finansieras med...