Nyheter

Atea 22 december, 2010

Atea fortsätter att expandera – nu i nya lokaler

Atea har på tre år expanderat från ett 10-tal till ett 50-tal anställda i Karlstad - och expansionen fortsätter i nya lokaler på Gräsdalsgatan efter sammanslagningen med tidigare Office Värmland."Det går bra för svenska landslaget i it-infrastruktur - vi blir...

22 december, 2010

500 nya IT-jobb de kommande två åren i Karlstadsregionen

Det går bra för IT- och telekom-företagen i Karlstadsregionen. Rekryteringsbehoven för de kommande två åren visar på en personaltillväxt på 20 procent som innebär 500 nya IT-jobb i regionen. Problemet är att företagen redan idag har svårt att hitta rätt...

20 december, 2010

Compare-företag får tips om stöd vid rekrytering

Nu finns ett dokument med tips och råd till Compare-företagen om ekonomiskt och praktiskt stöd vid rekrytering som sammanställts av KOM-INN-projektet."Just nu är det högtryck i ICT-branschen och många Compare-företag har stora rekryteringsbehov - men också...

20 december, 2010

Psiam gör första affären tillsammans med BIS Production Partner

Metallkraft i Norge blir första gemensamma kund sedan BIS Production Partner och Psiam inlett strategiskt samarbete kring service- och underhållssystemet Infor EAM.Metallkraft AS i Kristiansand har valt BIS Production Partner som sin underhållspartner och får genom...

19 december, 2010

Copenhagen Malmö Port utvidgar samarbetet med InPort

Copenhagen Malmö Port AB (CMP) effektiviserar administrationen av logistikflödet och har därför avtalat med InPort Intelligent Port Systems AB om ett utvidgat samarbete.För att effektivisera administration och drift utvidgar CMP sin användning av modulerna Anlöp...

15 december, 2010

Mälarenergi går in i Rakel med Swedish Radio Supply

Efter en noggrann utvärdering av funktioner och hårdvara har Mälarenergi - som nu går in i Rakel-nätet - valt Sepura och SRSAB som leverantör.I första etappen kommer deras driftledningscentral utrustas med T80 Tetra Mobil Dispatcher för kommunikation och styrning....

Redpill Linpro 14 december, 2010

Redpill Linpro: Open Source-investeringar ökar

En kundundersökning genomförd av Redpill Linpro visar att tillväxten för öppen källkod kommer att fortsätta under 2011. "Resultaten visar att Open Source har tagit viktiga steg under lågkonjunkturen", säger Anders Liling, CEO på Redpill Linpro. Eftersom undersökningen...

9 december, 2010

Kluster i samverkan för att säkra framtidens kompetens

KOM-INN - ett regionalt samarbetsprojekt i jakten på framtidens kompetens - har hållit sitt första dialogseminarium i Karlstad för att identifiera företagens behov och utifrån det utveckla verktyg för att stärka företagens förmåga att möta framtidens kompetensbehov."Ett...

9 december, 2010

Värmländska kluster i samverkan för att säkra framtidens kompetensförsörjning

KOM-INN! - ett regionalt samarbetsprojekt i jakten på framtidens kompetens - har hållit sitt första dialogseminarium i Karlstad för att identifiera företagens behov och utifrån det utveckla verktyg för att stärka företagens förmåga att möta framtidens kompetensbehov....

8 december, 2010

Försvarsmakten väljer Swedish Radio Supply

Försvarsmakten går nu in i Rakel på bred front för att börja fasa ut flera gamla radiosystem. Som leverantör av Rakelterminaler väljer man Swedish Radio Supply som ska leverera ett antal tusen Sepura Rakelterminaler till det svenska försvaret under det närmaste...