Nyheter: Devo IT

Visa alla
Devo IT 27 maj, 2013

Devo IT digitaliserar internationellt arkiv

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) har beslutat att låta Devo IT skanna in institutets ärendehandlingar och leverera in de digitala versionerna i ett nytt arkivsystem.International IDEA är en mellanstatlig organisation...

Devo IT m.fl. 19 mars, 2013

Devo IT och Redstone utvecklar enkätportal till Folke Bernadotteakademin

Två Compare-företag - Devo IT och Redstone - har i samverkan utvecklat och implementerat en enkätportal på uppdrag av Folke Bernadotteakademin (FBA). Enkätportalen är ett slutet system som stödjer svenska civila och militära myndigheter med personal i utlandsuppdrag...

Devo IT 7 mars, 2013

Devo IT digitaliserar dokumentation för Forsmarks Kraftgrupp

Devo IT har fått uppdraget av Forsmarks Kraftgrupp AB att digitalisera allt underhållsmaterial för de tre reaktorerna i Forsmark så att det dagliga arbetet effektiviseras och för att säkerställa informationen i ett digitalt arkiv.Forsmarks Kraftgrupp AB driver...

Devo IT 16 oktober, 2011

Devo: KTH investerar i digitala kortkataloger

Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek har beslutat att göra sin gamla kortkatalog sökbar på Internet. Devo har fått i uppdrag att skanna katalogens cirka 211.000 kort, OCR-tolka texten och publicera katalogen med hjälp av Devos egenutvecklade applikation IPAC...

Devo IT 7 juli, 2011

Devo IT har fått stororder från SAS

Flygbolaget SAS tryggar säker och snabb åtkomst av arkiverad teknisk dokumentation med hjälp av Devo IT:s digitaliseringstjänster.Devo skall skanna och OCR-tolka mellan 35 och 40 miljoner dokument och leverera in fångade data till SAS arkivsystem. Devo genomför...

Devo IT 21 mars, 2010

Devo hjälper Historiska museet göra bilder tillgängliga

CatView som utvecklas av Devo används nu av Historiska museet i Stockholm för att söka och publicera bilder från museets föremålsdatabas - och göra dem tillgängliga för allmänheten. Senaste versionen av CatView innefattar bl.a hantering av metadata för licensinformation...

Devo IT 18 mars, 2009

Nya delägare i Devo IT stärker produktutvecklingen i Karlstad

Devo IT har fått samarbetspartnern Carena i Uppsala som ny delägare. "Det ger oss ekonomiska resurser att stärka vår marknadsföring och öka takten i produktutvecklingen här i Karlstad", säger Stefan Hamberg.  "Jag är väldigt glad över den här affären...

Devo IT 1 september, 2008

Devo IT vinner affär med Kungliga Biblioteket

Kungliga Biblioteket (KB) köper programvara och tjänster av Karlstadsföretaget Devo IT AB. KB har initierat en mycket stor satsning på digitalisering av stora delar av sina pappersburna samlingar och har bland annat genomfört en stor förändring av hela sin organisation...