Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF testar vi koncept och metoder för att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen kring jämlik rekrytering, säkerställa en jämställd kompetensförsörjning och öka rekryteringsunderlaget för företagen.

Jämställd ICT-bransch

Företagen bjuds kontinuerligt in till föreläsningar och workshops med fokus på att attrahera en bredare målgrupp. Ett Advisory Board med unga IT-studenter från både Karlstads universitet och Klara Gymnasium medverkar i våra gemensamma aktiviteter och bidrar med sina tankar och förväntningar inför arbetslivet.

De koncept och metoder som vi arbetar med utgår från företagens behov och önskemål. Och vår förhoppning är att hitta långsiktigt hållbara koncept och metoder för att säkra en bredare bas för rekrytering

”Toolbox for Genius”

Här samlar vi konkreta tips, information och inspiration till dig som ser jämställdhet som en nyckel för att lyckas attrahera dagens och morgondagens talanger.

Toolbox for Genius

Melinda From

Processledare Genius in ICT

+46 (0)702 49 03 94
melinda.from@compare.se