Digital rådgivning i offentlig samverkan

Nu skapar vi bättre förutsättningar för konkurrenskraft och hållbarhet för mikro-och småföretag i landsbygderna genom digital affärsutveckling och kunskapsuppbyggnad.

Att ställa om digitalt och våga utvecklas är en av de viktigaste nycklarna för att mindre företag på landsbygden ska frodas. Compare och Region Värmland vill genom projektet Digital rådgivning i offentlig samverkan stötta både företagarna och rådgivare i offentlig sektor, för att stärka regionens landsbygder och öka den digitala kompetensen.

Projektets mål är att bygga ett framgångsrikt och hållbart koncept som utgår från den digitala plattformen Be digital och är justerat för den offentliga sektorns behov, och därigenom bidra till en kunskapsuppbyggnad genom utbildningsinsatser som riktas mot anställda i offentlig sektor. En kunskapshöjd inom offentlig sektor kring digitaliseringens möjligheter kommer att stärka regionens landsbygdsföretag och utvecklar samtidigt effektivare metoder för digital affärsutveckling. Be digital har utvecklats sett utifrån ett rådgivarperspektiv som gör det möjligt att sprida lärandet till regionens landsbygdskommuner.

 

Två huvudsakliga målgrupper har identifierats:

  • Tjänstepersoner i offentlig sektor, specifikt näringslivsutvecklare, som kommer att utbildas och coachas med Be Digital-plattformen som verktyg. Rådgivarna ska stötta och hjälpa företagaren att komma vidare i sin digitala utvecklingsresa. De ska också efter projektet ha ökat sin kunskap för tryggare företagsmöten och digital rådgivning.
  • Mikro- och småföretag på den värmländska landsbygden som kommer att få stöd från ovan nämnda näringslivsutvecklare. Företagaren ska, som en naturlig del av vardagen, kunna känna sig mer trygga och kompetenta i att använda digitala verktyg för att hitta nya arbetssätt och metoder för att driva och utveckla sin verksamhet. Därmed har de utrymme att bli mer innovativa och konkurrenskraftiga, samt få nya verktyg att bli en del av den digitala omställningen. Efter projektets slut ska en verktygslåda ha skapats för att guida företagen att upptäcka och öppna för självlärande.

 


Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Compare och Region Värmland och medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbetspartners

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se
Hoppa till verktygsfältet