I den digitala matchningstjänsten kommer vi att samla och sprida goda exempel för hur andra företag har genomfört olika typer av digitaliseringslösningar, och vilka positiva effekter det har inneburit för företagen.

En potentiell kund ska direkt kunna komma i direkt kontakt med tänkbara leverantörer av liknande tjänster.

Plattformen kommer även att kunna fungera som ett stöd för rådgivare som idag inte är insatta i den digitala världen. De ska enkelt kunna hänvisa till en plats dit företagarna kan vända sig för att hjälp och stöd i sin digitala resa.

Matchningstjänsten är under utveckling och vi planerar att lansera den i slutet av 2018.

Stefan Skoglund

Digital affärsutvecklare

+46 (0)706-07 08 67
stefan.skoglund@compare.se