Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning där Region Värmland tillsammans med klusterorganisationer, kommuner och näringsliv arbetar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Det råder kompetensbrist i Värmland. Enskilda företag och hela branscher har idag svårt att rekrytera. Det kan leda till att Värmlands utveckling och tillväxt bromsas upp.

Den värmländska arbetsmarknaden är könssegregerad, framförallt våra strategiskt viktiga branscher: skogs- och tillverkningsindustrin samt it-sektorn som består av en stor majoritet män samt vård- och utbildningssektorerna som består av en majoritet kvinnor.

Attraktionskraft Värmland vill stötta arbetsgivare att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. För att bli mer attraktiva behöver vi arbeta med attityder, normer och värderingar så att arbetsplatserna blir mer jämställda och inkluderande. Fler ska vilja jobba, trivas och välja att stanna kvar hos värmländska arbetsgivare.

Målet: Attraktiva arbetsgivare och säkrad kompetens

Målet med satsningen är att Värmland får fler inkluderande arbetsgivare som är attraktiva på arbetsmarknaden och säkrar sin kompetensförsörjning. Det sker genom att arbetsgivarna i Värmland har kunskap och arbetar aktivt med olika jämställdhetsfrågor.

Attraktionskraft Värmland satsar på att:

  • Värmländska arbetsgivare har tillgång till kunskapshöjande plattformar för att arbeta med jämställdhetsfrågor och bli mer inkluderande arbetsplatser.
  • Värmländska arbetsgivare tar egna initiativ för en mer jämställd verksamhet – med en inkluderande kultur och jämställd rekrytering.
  • Värmländska aktörer samarbetar kring att bygga engagemang och medvetenhet om jämställdhetsaspekter kopplat till kompetensförsörjning, utbildning och rekrytering.

Bidrar till Värmlandsstrategin

Insatserna i Attraktionskraft Värmland bidrar till flera insatsområden i Värmlandsstrategin som är vårt gemensamma verktyg för att skapa det Värmland vi vill ha och behöver i många år framöver. Läs mer om Värmlandsstrategin.

 

Fakta om projektet

Projektnamn: Attraktionskraft Värmland
Mål: Bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland.
Målgrupp: Små och medelstora företag, upp till 249 anställda.
Projektkoordinator & Huvudfinansiär: Region Värmland
Projektledare hos Compare: Emma Jakobsson
Samverkanspartners: Paper Province, Stiftelsen Compare, IUC/Stål & Verkstad, Paper Province, Hälso- och sjukvården Region Värmland, Karlstads kommun, Säffle kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun
Huvudfinansiär: Region Värmland
Projektperiod: 2022-2024

Samverkanspartners

Elin Fouganthine

Innovation manager Digitalwell Arena

elin.fouganthine@compare.se

Marie Rosenlind Nordensson

Communications & Support Functions Manager

+46 (0)73-046 22 57
marie.rosenlind@compare.se
Hoppa till verktygsfältet