Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. År 2022 beräknas 70 000 spetskompetenser saknas i Sverige, om inget görs i dag. Det är ett direkt hot mot vår välfärd.

Vi på Compare har bestämt oss för att Värmland ska ligga steget före. Våren 2019 frågar vi samtliga 90 medlemsföretag vad de behöver för att möta framtiden. Tillsammans tar vi reda på vilka kompetenser som behövs – och vad vi kan göra för att säkra dem.

Syftet med undersökningen är att hitta lösningar för kompetensförsörjningen i Värmlands digitala sektor. Genom att kartlägga vad våra medlemmar behöver, och vad vi kan göra för att hjälpa dem, hjälps vi åt att utveckla Värmland till en attraktiv digital region.

Resultatet kommer att redovisas i rapporten Digital revolt, som lanseras på ett event med samma namn. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter om projektet.

Läs frågorna i enkäten här

Mikael Holmgren

Process Leader Industry & Competence

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se