Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. År 2022 beräknas 70 000 spetskompetenser saknas i Sverige, om inget görs i dag, det visar rapporten IT-kompetensbristen. Det är ett direkt hot mot vår välfärd.

Vi på Compare har bestämt oss för att Värmland ska ligga steget före. Våren 2019 frågade vi våra medlemsföretag hur de vill möta framtiden. Genom att kartlägga företagens behov, och vad de behöver för stöd, hjälps vi åt att tillsammans utveckla Värmland till en attraktiv digital region.

Resultatet redovisas i rapporten Digital Revolt 2019.

Rapporten hittar du på digitalrevolt.se

Kompetenshjulet – en handbok för strategisk kompetensförsörjning

Vi vill att fler ska kunna ta del av vårt arbete med kompetensförsörjning och har därför tagit fram en handbok för det som vi kallar för Kompetenshjulet.  Använd den gärna och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.

Handbok för strategisk kompetensförsörjning