Nu är det dags för årets första träff med testföreningen SAST Värmland – Q1-mötet som hålls 14 februari. Den här gången är det elever vid YH-utbildningen Kvalificerad programvarutestare som presenterar olika testverktyg för responsive design, lasttester och automatiserade tester kopplat till krav.

  • Tid: Fredag 14 februari kl 08:00-10:00
  • Plats: Karlstads Teknikcenter, Axel Johnsons väg 6, Karlstad: Hitta hit >> 
  • Vad: Q1-möte med intressanta föredrag och kaffe/te med macka
  • Anmälan: Senast onsdag 12 februari till sast.varmland@gmail.com
  • Mötesansvariga: Katarina Brunsson och Sven Wedemalm
  • Värd och sponsor för detta möte är Yrkeshögskolan/Karlstads Teknikcenter som driver YH-utbildningen Kvalificerad programvarutestare. Läs mer om utbildningen >>

Elever vid YH-utbildningen Kvalificerad programvarutestare har tagit fasta på medlemmarnas intresse av att lära mer om testverktyg. De kommer att ta hand om hela mötet för att presentera olika testverktyg. 

Responsive design: Vikten av tester kring responsive design har växt mycket i takt med att vi använder plattor och telefoner för att surfa. Ett problem med testningen är att ha tillgång till många olika hårdvaror. För att komma runt det finns olika verktyg som simulerar och emulerar dessa plattformar som exempelvis Browserstack och Cybercrab. Demo av Torkel Bengtsson.

Lasttester: Är det svårt och komplicerat att göra lasttester? Vilka verktyg finns det för att underlätta det arbetet? Vi kommer visa två olika typer av verktyg – JMeter och LoadUIWeb.  Demo av Mia Skoglund och Patrik Börjesson.

Automatiserade tester kopplat till krav: Automatisering är ett hett område inom testningen likaså är kravhantering en viktig aspekt. Hur kan man göra för att kombinera dessa? Vi kommer visa hur man kombinerar det med Gherkin-syntax och verktyget Cucumber. Demo av Daniel Madrén och Patrik Eriksson.


SAST Värmland är en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) – en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Föreningens syfte är att skapa forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter; erbjuda möjlighet att skapa nätverk; främja utveckling inom programvarutestning; främja föreningens medlemmars kompetensutveckling.

SAST Värmland bildades 2010 och har idag mer än 100 medlemmar. För att bli medlem i SAST Värmland måste du vara registrerad som medlem i SAST (gör det här: http://www.sast.se/registration.jsp) och anmäla dig till styrelsen för SAST Värmland (gör det via mail till varmland at sast.se) så att du kommer med i de lokala utskick som görs till medlemmarna.

Styrelsen tar gärna emot tips och önskemål om teman till kommande möten, föreläsare eller om ditt företag är intresserade av att sponsra ett Q-möte.