Fem elever vid YH-utbildningen Kvalificerad programvarutestare presenterade olika testverktyg för responsive design, lasttester och automatiserade tester när testföreningen SAST Värmland höll Q1-möte med Yrkeshögskolan/Karlstads Teknikcenter som värd och sponsor.

Patrik Eriksson, Torkel Bengtsson, Patrik Börjesson, Daniel Madrén och Mia Skoglund.

”Vi har under utbildningen fått lära oss massor av testverktyg. Vi vet att det är svårt att hitta rätt. Nu vill vi visa verktyg som vi tycker är bra, effektiva och lätta att använda”, inledde Torkel Bengtsson som svarade för presentationerna tillsammans med Mia Skoglund, Patrik Börjesson, Daniel Madrén och Patrik Eriksson.

“Intressanta presentationer av testverktyg som vi vill ge fler möjlighet att ta del av”, säger Sven Wedemalm (Compare) som är ordförande i SAST Värmland. ”Eftersom SAST-mötet handlade om testverktyg för webbplatser planerar vi att ha ett öppet Compare-seminarium för exempelvis webbyråer och andra som själva vill utforska möjligheterna att kvalitetssäkra sina webbplatser”.

Enkla testverktyg för webbplatser


Hur ser en webbplats ut på olika terminaler? Det finns testverktyg för att få svar på det!

Torkel Bengtsson demonstrerade testverktyg för responsive design: Vikten av tester kring responsive design har växt mycket i takt med att vi använder plattor och telefoner för att surfa. Ett problem med testningen är att ha tillgång till många olika hårdvaror. För att komma runt det finns olika verktyg som simulerar och emulerar dessa plattformar som exempelvis Studiopress, Browserstack och Cybercrab.

Mia Skoglund och Patrik Börjesson demonstrerade testverktyg för lasttester: Hur lång tid tar det att ladda ned en webbsida? Vad är det som krånglar om svarstiderna blir för långa? Genom att skapa användarscenarier och spela in dessa kan man snabbt och enkelt få svar på hur en webbplats beter sig med hjälp av verktyg som JMeter och LoadUIWeb. 

Daniel Madrén och Patrik Eriksson demonstrerade testverktyg för automatiserade tester kopplat till krav: Automatisering är ett hett område inom testningen likaså är kravhantering en viktig aspekt. Daniel och Patrik visade hur man kan skapa testfall genom att kombinera Gherkin-syntax och verktyget Cucumber.

Q1-mötet för SAST Värmlande lockade ett 30-tal medlemmar.

”YH-testarna har satt test på IT-kartan”

Yrkeshögskoleutbildningen Kvalificerad Programvarutestare startades höstterminen 2011 på initiativ av Compare-företagen och drivs av Yrkeshögskolan/Karlstads Teknikcenter.

Den andra omgången YH-testare kommer att examineras till sommaren. Men någon tredje omgång av utbildningen blir det inte för tillfället: ”Vi söker ständigt men hade inte turen med ansökan till YH-myndigheten denna gång”, förklarar Arnold Lövhall på Karlstads Teknikcenter.

YH-eleverna intygar att utbildningen är mycket bra och givande – framför allt genom att de ges möjlighet till direktkontakt med yrkeslivet genom långa praktikperioder på företag.

En fjärdedel av den tvååriga YH-utbildningen utgörs av LIA (Lärande i Arbete) där studenterna kan visa upp sig och sina kunskaper samtidigt som de får lära känna branschen. LIA innebär att studenterna får prova på sin kommande yrkesroll under utbildningens gång genom att varva teori och praktik. Samtidigt får arbetsgivaren möjlighet att lära känna en möjlig framtida medarbetare.

Den tvååriga YH-utbildningen innehåller tre LIA-perioder på totalt 22 veckor – LIA1 på fem veckor under termin 2; LIA 2 på sju veckor under termin 3; LIA3 på tio veckor under termin 4.

”I början var det svårt att få LIA-platser på företagen – idag har vi fler LIA-platser än elever. Vi ser det som ett tecken på att YH-testarna har satt test på IT-kartan – idag vet de att YH-testarna bidrar med kompetens som IT-företagen själva i många fall saknar”, säger Nina Jareke som är utbildningsansvarig för YH-utbildningen.

SAST Värmland är en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) – en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Föreningens syfte är att skapa forum där föreningens medlemmar kan utbyta erfarenheter; erbjuda möjlighet att skapa nätverk; främja utveckling inom programvarutestning; främja föreningens medlemmars kompetensutveckling. SAST Värmland bildades 2010 och har idag mer än 100 medlemmar. Läs mer om SAST Värmland >>