Vi välkomnar Xmentor Management som nytt Compare-företag och fick oss en pratstund med Dan Andersson, VD. 

Vad gör Xmentor?
Xmentor skapar lösningar för att operativt leda, stötta och driva förändringar. Vi analyserar behov och föreslår lösningar för förändringsarbete baserat på vår erfarenhet av hur man säkerställer ett snabbt genomförande och samtidigt en långsiktig effekt av förändringen.

Varför går ni med i Compare?
Digitaliseringen är en viktig fråga för samhället och vi vill vara med, engagera oss och påverka utvecklingen. Vi vill också samverka med andra företaga för att göra affärer. 

Hur påverkas er verksamhet av digitaliseringen? 
Vår affärsidé handlar om att leda förändring och en förändring kan se väldigt olika ut, men gemensamt är att en sådan process innehåller tre komponenter: teknik, verksamhet och människor. I och med digitaliseringen så måste vi hjälpa kunden att förstå möjligheterna med den nya tekniken och hur de kan jobba för att implementera det i sin egen organisation. 

På vilket sätt kan ni bidra till digitaliseringens framväxt i regionen?
Genom vår förmåga att operativt ta ansvar och leda förändringsarbete samt vår förmåga att sätta ihop hela tjänster med ett utifrån och in perspektiv. Detta är avgörande för att ta tillvara på digitaliseringen möjligheter. 

Läs mer om Xmentor management. 

Xmentor management
Östra Torggatan 2C
65224, Karlstad

+46 (0) 730 - 36 76 25

jennie.nordentjell@xmentor.se

http://www.xmentor.se/