Infrastrukturmarknaden står inför stora förändringar med ökad globalisering, förändrade beställarkrav och fler totalentreprenader. WSP och Cad-Q inleder därför ett strategiskt samarbete för att behålla ledande positioner inom informationshantering genom att fortsatt utveckla och skapa väl fungerande arbetsprocesser med BIM.

Nya förutsättningar avseende såväl teknik, upphandling och beställarfunktioner som hårdare konkurrens, internationalisering och ökad informationshantering ställer allt högre krav på IT-stöd och projekteringsmiljö. Cad-Q, som bygger lösningar för BIM inom infrastruktur, och konsultbolaget WSP, har därför tecknat strategiskt samarbetsavtal för att gemensamt utveckla informationshanteringen i infrastrukturprojekt.

”Vi ser WSP som en ledande internationell aktör som valt att ligga i framkant vad gäller infrastrukturprojektering och infrastrukturmodellering. Tillsammans kommer vi att ta fram nya IT-verktyg och stöd för arbetsprocesser i linje med förändrade förutsättningar och krav”, säger Rolf Kjaernsli, VD på Cad-Q.

Samarbetet omfattar utveckling och implementering av system och processer för informationshantering samt verktyg inom transport och infrastruktur. Detta för att båda parter bättre ska kunna hantera informationsflödet genom hela processen från förstudier och utredningar till projektering, byggnation och förvaltning av infrastruktur.

”Målet med vårt samarbete är att hjälpa varandra att uppnå respektive företags mål avseende verktyg och informationsprocesser inom BIM. Cad-Q är, förutom en potentiell leverantör med bred kompetens inom informationshantering och Autodeskprodukter, även en potentiell partner för dialog och utveckling”, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef WSP.

Symetri
Bryggaregatan 11
65340, Karlstad

+46 (0)54 18 61 60

info-fm@symetri.se

https://www.symetri.se/