WestNordic arrangerar en träff för QlikView-användare 20 mars i Karlstad. ”Syftet med QlikView-dagen är att presentera nyheter och träffa användare som får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra”, förklarar Sigvid Andersson på WestNordic Provider.

QlikView är ett analysverktyg för beslutsstöd (Business Intelligence) som presenterar information på ett begripligare sätt. Användarna kan själva ändra frågornas urval och ser svaren direkt i diagram och tabeller. Information kan hämtas från en eller flera datakällor, som affärssystem, personalsystem, tidsystem, produktionssystem, Excel, webbsidor etc. Trots stora datamängder, går det snabbt att få fram önskad information. Enkelt att använda är främsta orsaken att QlikView är snabbast växande analysverktyget i världen. Att det dessutom går snabbt att bygga nya tillämpningar, gör QlikView ännu populärare jämfört med traditionella lösningar.

ViewBase Solutions
Våxnäsgatan 2
65340, Karlstad

+46 (0)73- 076 54 00

sigvid.andersson@westnordic.se

http://www.viewbase.se/