Licensbanken.se är en webbplats som sprider licensierbara forskningsresultat från Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet – nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras.

Webbplatsen startades 2014 av Innovationskontoret Fyrklövern, ett samarbete mellan de fyra nämnda universiteten. Webbplatsen fungerar som en länk mellan akademin och samhället – och är ett stöd för forskare som inte vill starta och driva egna företag. Här presenteras licensierbara forskningsresultat från de fyra universiteten – nya innovationer som är redo att sättas i produktion eller implementeras.

Ny vårdmetod – ett lyckat exempel

Södermanmodellen är en vårdmetod utvecklad av forskare som nu börjar få fäste i den svenska äldreomsorgen. Samtidigt visar den vägen för andra innovationer som annars skulle ha svårt att hitta ut på marknaden – och den vägen är licensiering.

Södermanmodellen är utformad för att göra en person i behov av äldrevård mer delaktig i sin vård och kan leva det liv som han eller hon vill leva. Genom att planera och omfördela arbetsuppgifterna frigörs tid för personalen att umgås med och tillföra det lilla extra åt de boende på service- och vårdboenden. Det i sin leder till nöjdare boende och i sin tur nöjdare närstående.

Det här är ett nytt arbetssätt inom vården som har förändrat livet på ett antal vårdboenden i Sverige. Det är framtaget av Monica Söderman, adjunkt i omvårdnad vid Karlstads universitet och hennes syster Doris Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Uddevalla kommun.

Har tagit klivet ut på en bredare marknad

Södermanmodellen har tagit klivet ut på en bredare marknad tack vare möjligheten att licensiera forskningsresultat. Innovationskontoret Fyrklövern har för det ändamålet skapat licensbanken.se – en webbplats där organisationer och företag hittar de senaste innovationerna från Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet.

– Utan stödet vi har fått skulle det här aldrig ha blivit vad det är idag, säger Doris Söderman. Det hade blivit en bok och ett antal föreläsningar, men vi hade aldrig kunnat sprida den här vårdmodellen på samma sätt. Vi vet idag att den fungerar, det är ett bra arbetssätt, men själva hade vi aldrig kunnat ta det så här långt.