Busschaufförer
För ett antal år sedan skulle Karlstad Kommun rekrytera busschaufförer. Hela 20-talet personer skulle anställas. Radio Värmland intervjuade en av cheferna på kommunen och frågade om man verkligen förväntade sig att få tag i så många personer med busskörkort?

”De vi rekryterar behöver inte ha busskörkort”, svarade tjänstemannen. Reportern blev frågande. ”Nej, att skicka iväg de nyanställda på en intensivkurs för att ta busskörkort är enkelt. Att däremot få rätt personer som både kan vara servicepersoner, hantera dispyter och väcka överförfriskade nattpassagerare är mycket svårare att lära ut om vi får fel personer”, blev svaret.

Rekrytering av affärsekonomer

När Nya Ekonomikompetens rekryterar är det förstås viktigt att det är personer som kan och förstår redovisning och ekonomi. Men det är inte avgörande att de som anställs kan ett visst system eller ett visst löneprogram. Sådan kunskap går trots allt ganska lätt att komplettera.

Mycket viktigare är det att de nyanställda har en god pedagogisk ådra. Att de förstår att presentera siffror och beslutsunderlag på ett anpassat sätt beroende på vem som är mottagare. Är duktiga på att kommunicera. Att de kan skapa beslutsunderlag och hjälpa kunderna att blicka framåt.

Unika krav

Vidare ställer Nya Ekonomikompetens ett antal ganska unika krav på de som skall arbeta på företaget. Man skall förutom att

 • ha akademisk utbildning (eller motsvarande)
 • våga prata och presentera inför andra människor,
 • kunna arbeta till 99% digitalt,
 • dagligen möta kunder och andra företag,
 • se fördelarna med att arbeta mycket i coworking,
 • vara med och träna varje vecka,
 • gilla att gå på event, nätverka och representera,
 • ha ett driv i att arbeta framåtriktat och proaktivt med kunders ekonomi etc.

Sedan tillkommer förstås även de mer traditionella delarna som krävs av ekonomikonsulter. Som att

 • kunna projektleda,
 • följa process och metodik,
 • ständigt arbeta för förbättring och smartare sätt att utföra,
 • kunna jobba disciplinerat och uthålligt osv.

Möjligt att ta emot fler kunder

Nya Ekonomikompetens har ytterligare ett viktigt kriterium när man värderar kandidater. Att man verkligen skall

 • vilja börja arbeta på just Nya Ekonomikompetens!

Man får förstås ha olika anledningar till att man vill ifrån den arbetsplats man är på idag. Men det får inte vara huvudorsaken.

I och med att man nu rekryterat ytterligare två duktiga affärsekonomer kan Nya Ekonomikompetens också återigen börja ta in fler kunder för uppstart från kommande årsskifte.

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se