På ett mänskligt plan är självklart hela samhället redan påverkat av Coronavirusets framfart. Men i en tid då många företag inom exempelvis besöksnäringen och servicesektorn kämpar för sin överlevnad vill vi gärna veta hur den digitala sektorn i Värmland påverkas.

Compare har redan fått viss information via en stickprovskontroll gjord bland ett tiotal företag, samt via de företag som finns representerade i styrelsen. Än så länge har inga reaktioner kommit om kraftigt vikande orderingång, däremot finns signaler om att nya kunder är mer avvaktande och väntar med beslut om utvecklingsprojekt. Självklart finns också en stor risk att situationen snabbt kan förändras beroende på händelseutvecklingen kring viruset.

Lyfter värdet av digital teknik

Samtidigt finns också en tro att värdet av digitala lösningar på sikt kommer att öka med anledning av Coronakrisen, där digital teknik kan bidra till att minska sårbarheten vid oförutsedda händelser.

– Vill ni diskutera hur vi kan arbeta tillsammans för att förbättra möjligheterna så ta gärna kontakt med oss. Vi tar också gärna emot idéer om hur vi kan nyttja våra företag och digital teknik för att hjälpa till att hantera den svåra situationen i samhället, säger Magnus Bårdén, vd på Compare.

Compare har en pågående dialog med Region Värmland om effekterna i den digitala sektorn. Fyll gärna i vår enkla webbundersökning och dela med er av hur ni upplever utvecklingen.

Mikael Holmgren

Kompetens- och medlemsfrågor

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se