”Vi visste inte hur bra vi hade det”

Ont i magen-känslan

Att tappa en bra kund är verkligen en ’ont-i-magen-känsla’. När väl uppsägningen kom ransakade vi förstås oss själva internt men kunde konstatera att vi egentligen inte brustit i något utan hade levererat bra kvalitet till högst rimliga priser.

Inga sura miner

För oss på Nya Ekonomikompetens är det samtidigt viktigt att även om en kund skulle säga upp samarbetet, skall vi fortsätta att leverera så bra tjänster som vi kan även under uppsägningstiden. Vi arbetar internt också med att göra det så enkelt både för kunden och den nya leverantören, att genomföra själva bytet till ny byrå.

”…fortsätta att leverera så bra tjänster som kan även under uppsägningstiden…”

Så var fallet när den här kunden nu sa upp avtalet. Och eftersom det var en period om ca 9 månader kvar på avtalet, fick vi många månader att visa kunden att vi förstås gjorde vad vi kunde för att kunden skulle vara så nöjd som möjligt även om det var bestämt att de skulle lämna oss.

Vändningen

Dagen för exit kom och vi lämnade över allt till kundens nya leverantör, tackade för oss och släckte kunden i våra system.

Sedan tog det inte mer än knappt två månader. Så tog vår tidigare kund åter kontakt med oss och frågade om vi skulle kunna tänka oss att ta dem tillbaka och om vi hade tid för dem redan i år?

”…inte mer än knappt två månader. Så tog vår tidigare kund åter kontakt med oss…”

Man var mycket missnöjd med sin nya leverantör som både saknade utlovad kompetens samtidigt som leverantören visserligen också körde kundföretaget i Fortnox, men hade krånglat till det med en egen plattformslösning så att kundupplevelsen blev negativ. Värst var nog att ekonomerna inte förstod kundens verksamhet.

Men fick heller inga vettiga månadsrapporter och de resultat och balansräkningar som levereades hade mycket i övrigt att önska och stämde inte alls.

Nytt avtal på plast + ytterligare bolag

Bara ca. 3 månader efter att vår kund avslutade med oss som leverantör, sitter vi nu med:

  • Ett nytt påskrivet avtal med kunden.
  • Start retroaktivt från 1/11 då kunden ville bort från redovisningsbyrån så fort som möjligt och hellre vill att vi reder ut det som nu måste göras för att åter få kvalitet i kundens redovisning.
  • Ytterligare ett bolag som vill ha Nya Ekonomikompetens som leverantör då man fick reda på hur bra det första företaget tycker att våra tjänster är (även de flyttar nu från samma redovisningsbyrå).
  • En kund som nu själv uttrycker att ’man visste inte hur bra man hade det med Nya Ekonomikompetens som leverantör förrän man provade den ’stora’ (rikstäckande) redovisningsbyrån’.

Och vi på Nya Ekonomikompetens är förstås både glada och stolta över att ha fått tillbaka vår kund igen. Och kommer på samma sätt som tidigare göra vårt bästa för att leverera 100% affärsnytta!

[Källa: Nya Ekonomikompetens]

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss