Vi träffade Stefan Ahlmark för att ta reda på mera

Berätta om Nya Ekonomikompetens?

Vi har vårt kontor på Karlstad Business Center och en vanlig fråga från våra kunder när de kommer på besök är vart vi har själva kontoret? Kontoret med alla papper och pärmar. Vi har valt att ha helt digitala processer, utan papper och pärmar, och vi hjälper även våra kunder att jobba så på ekonomisidan. Vi är del av eller hela kundens ekonomifunktion och utgör därmed ekonomiavdelning för allt fler företag.

Vart kommer ni in i företags/organisationers digitaliseringsprocess?

Egentligen kring allt som rör ekonomi, från löpande redovisningar till bokslut och analys. Vi hjälper våra kunder att bli mer digitala för att slippa dokumentation som annars är i pappersformat. Vi lever själva utan papper och pärmar (de står endast i förråd till följd av de lagkrav på 7 års arkivering som finns) och är därför också helt platsoberoende. De flesta av våra kunder vill också ha det så.  Förutom att det reducerar felaktigt utförande går allt också mycket snabbare med digitala processer och det blir avsevärt mycket enklare att överlappa varandra.

Berätta om ett projekt ni är extra stolta över?

Vi jobbar med ett projekt där vi ungefär vid årsskiftet kommer att kunna erbjuda kostnadsfri löpande redovisning för en mängd kunder som är beredda att digitalisera sin redovisning. Idag vet vi att vi kommer att komma i mål med det projektet och det känns väldigt kul och stimulerande!

Varför går ni med i Compare?

Vi fokuserar på digitala ekonomilösningar och genom Compare hoppas vi kunna inspirera och dela med oss av den kunskap vi har, men även få inspiration av andra Compare-företag inom angränsande områden. Så en kombination av inspiration och kunskap och hitta partners kring digitalisering så vi kan hjälpa kunder att ta digitaliseringen både inom såväl som utanför ekonomifunktionen.

Vad händer framåt på Nya Ekonomikompetens?

Det handlar mycket om tillväxt – vi är ett företag som ska växa. Vi måste se till att hänga med och ständigt utvecklas inom vårt område. De vi anställer och våra kunder efterfrågar det. Vi vill kunna ta oss an fler olika typer av kunder och vidareutveckla sättet att jobba med system och affärsanalys. Dataanalys till exempel är ett jätteintressant område. Ekonomer måste lära sig att göra siffror attraktiva. Vi hittar hela tiden smartare lösningar som skapar ökad affärsnytta för våra kunder.

Läs mer om Nya Ekonomikompetens här

AB Nya Ekonomikompetens
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se