Om det som inte får inträffa ändå gör det – då behövs en bra och konkret kontinuitetsplan. Veriscan BCP Tool är ett verktyg och en metod för att skapa, upprätthålla och samordna kontinuitetsplaneringen.

De flesta organisationer har en ganska god bild över vilka typer av incidenter och störningar som kan inträffa, och i många fall finns det också en kontinuitetsplan som beskriver vad som ska gälla när det som inte får inträffa faktiskt gör det.

Alltför ofta är det så att en kontinuitetsplan skapas och blir sedan liggande för att aldrig dammas av eller kommuniceras till medarbetarna. Har man en kontinuitetsplan som varken uppdateras eller kommuniceras förlorar planen sitt syfte. Medarbetare kommer och går, och verksamheten förändras ständigt. I takt med att detta sker ska även planen regelbundet uppdateras och kommuniceras för att vara ett konkret stöd.

God planering är den bästa förutsättningen för att begränsa krisens effekter och snabbt återgå till normalläget – men många organisationer finner det svårt att upprätthålla väl fungerande planer. Ett svar på varför det blir så är att man inte har tillgång till rätt verktyg för att skapa och uppdatera planer, enligt Veriscan.

Veriscan BCP Tool är ett verktyg för att skapa, upprätthålla och samordna kontinuitetsplaneringen för hela verksamheten. Från att vara en betungande och nästan olöslig arbetsuppgift blir planeringen med hjälp av verktyget ett enkelt sätt att möta krissituationer på ett strukturerat sätt.

Ladda ner Veriscans produktblad: BCP Tool
 
Ladda ner Veriscans produktblad: Kontinuitetsplanering