Veriscan Security kan inför hösten konstatera att det på marknaden finns fortsatt stora behov av informationssäkerhetstjänster, både hos myndigheter och hos företag.

Speciellt stor är efterfrågan på ISO 27000-certifieringar. Det senaste kvartalet har antalet förfrågningar och order gällande certifieringsstöd enligt ISO 27000-serien ökat markant.

”Vår långa erfarenhet samt tydligheten kring vad vi levererar för typ av stöd gör oss unika och intressanta på den här växande marknaden. Allt fler kunder hittar oss och vi ser bra möjligheter till expansion just nu”, berättar Veriscans VD Jan Branzell.

ISO 27000-serien är samlingsnamnet på de globala ISO-standarder som berör informationssäkerhet.