Satsningen bidrog även till ökad konkurrenskraft för flera av dem som tog del av de 79 stödinsatserna. Det visar uppföljningen som Compare och de andra initiativtagarna till projektet nyligen har gjort.

Små och medelstora företag i Värmland kunde från hösten 2020 söka kostnadsfria experttimmar till digital omställning under en begränsad period, för att stärka sin överlevnadsförmåga under pandemin. Stöderbjudandet bestod bland annat av behovskartläggning, analys och en matchningstjänst där leverantörer i regionen med efterfrågad expertkompetens hjälpte stödmottagarna att utveckla sin digitala närvaro.

Behovskartläggningen genomfördes med Compares metodstöd ”Be Digital”, ett verktyg som används för att kartlägga och identifiera potential för att digitalisera affärsresor.

  • Det visade sig att de flesta företagen behövde förstärka eller optimera sina utåtriktade digitala kanaler i form av hemsidor, marknadsföring och bokningssystem, vilket de fick hjälp med av experter inom området. Med stöd av behovskartläggningen tog vi även fram en anpassad hybridworkshop om att bygga sökmotoroptimerade hemsidor i WordPress, något som blev mycket uppskatta, säger Anders Solberg, Innovation Manager på Compare.

Omställningsbehoven kopplades till företagens utvecklingsplan och affärsidé för att insatserna skulle göra nytta på kort och lång sikt.

  • Jag fick hjälp med att bygga en ny hemsida och har deltagit i hybridworkshoppen om att bygga sökoptimerade hemsidor. Hjälpen har varit ovärderlig. Utan den hade jag inte haft en vettig hemsida. Jag är mycket glad att jag numera vet hur jag ska tänka när det gäller sökoptimering. Jag märker att antalet besökare till hemsidan har ökat sedan jag lanserade den nya uppdaterade versionen, säger Nina Höjdefors på Karlstad Alpackagård.

Hela 82% av dem som fick omställningsstöd och som svarade på utvärderingsenkäten angav att de blivit inspirerade att utveckla sin verksamhet till följd av stödet.

Fakta: Ställ om!-projektet

Karlstad Innovation Park är initiativtagare till EU-projeket ”Ställ om!” för att hantera effekterna av Covid 19-krisen i Värmland. Satsningen består av tre delar, där Compare via Be-Digital ansvarar för de delar som gäller just digital omställning. Med i projektet finns även Paper Province för stöttning inom tjänsteutveckling och IUC Stål & Verkstad, som erbjuder stödinsatser för industriföretag. De tre delarna har utformats utifrån identifierade behov hos företagen och erbjuder stöd på både kort och lång sikt.

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss