Bland deltagarna fanns Karlstads kommun, Länsförsäkringar Värmland och innovationsprojektet Smart & Safe, som delade med sig av pågående och framtida satsningar på temat, där lanseringen av webbplatsen smartakarlstad.se var en.

Karlstads kommun som arena för innovation

Sandra Eriksson, avdelningschef Avdelningen för Digital utveckling och Innovation, och Thomas Wernerheim, utvecklings- och innovationsstrateg, från Karlstad kommun var några av talarna på eventet. De beskrev hur staden kan fungera som en arena för innovation.

– Karlstad kommun har traditionellt sett varit en innovationsstödjande aktör men nu vill vi ta rollen som en innovationsdrivande aktör”, säger Sandra.

Sandra Eriksson, avdelningschef Avdelningen för Digital utveckling och Innovation Karlstads kommun.

Kommunens lansering av webbplatsen Smarta Karlstad är ett av flera initiativ som stärker denna strategiska riktning.

– Det här är bara starten, dag ett. Nu finns det en inramning, en plattform och riktning med den nya planen för innovation och digital utveckling som kommunen antagit. På webbplatsen, som lanseras idag, går det att hitta mycket om vad vi gör och hur vi jobbar med innovation. Det är en yta för kommunikation och samverkan, säger Thomas.”

Detta är ett led i kommunens arbete för att rusta staden för hållbar utveckling.

Länsförsäkringar Värmland satsar på hållbarhet och ungas hälsa

Rustar samhället för hållbar utveckling gör även Länsförsäkringar Värmland, som bland annat gör särskilda satsningar i Värmland på ungas fysiska och psykiska hälsa.

– När något är positivt för affären och samhällspåverkan vill vi vara där. Vi bryr oss om Värmland och visar det genom att engagera oss på flera plan i och för samhället. Vi vill bland annat främja psykisk hälsa bland unga i regionen, säger Malin Wahlman, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Värmland.

Malin berättar att Länsförsäkringar analyserar sin data som samlas i Hållbarhetsdatabasen och presenterar hur landets invånare mår i sin årliga hållbarhetsrapport.

– Rapporten visar att vi är sämre än rikssnittet när det kommer till barn- och ungdomspsykiatrins köer i Värmland. Det var något styrelsen fastnade för – hur kan vi få fler barn att må bra och rusta unga för livet. Vi gräver helt enkelt där vi står. Snart tar vi nästa steg med en ny regional satsning på ungas psykiska hälsa, förklarar Malin.

Smart & Safe – ett regionalt initiativ för tryggare offentliga miljöer

Innovationsprojektet Smart & Safe är ytterligare ett regionalt initiativ som jobbar för att stärka unga. De har i uppdrag av Internet of Things i Sverige att upptäcka hur data kan hjälpa till att skapa ökad upplevd trygghet för barn och unga i offentliga miljöer.

Från vänster Magnus Bårdén stiftelsen Compare, Carolin Maule stiftelsen Compare, Rebecca Karlsson SafeStyle, Henrik Holm Karlstads Energi.

Satsningen, som drivs av stiftelse Compare tillsammans med Karlstads Energi, Polisen, Karlstads kommun och Karlstads universitet, befinner sig just nu i en testfas där Karlstad används som innovationsarena.

– Idag, den 13 juni, utför vi två tester parallellt i Karlstad; en interaktiv smartbänk på Stora Torget och det smarta personlarmet (L)armbandet av UF-företaget SafeStyle, berättar Carolin.

Hittills har vi engagerat 45 aktörer i projektet, där SafeStyle och företaget Vestre, som ligger bakom den interaktiva parkbänken är två.

Genom nära samarbete med målgruppen ser projektgruppen potential att göra mer för ungas trygghet i utomhusmiljöer.

– Redan nu vet vi att det finns behov av att göra mer för barn- och ungas upplevda trygghet ute i samhället, där skolskjuts och bussresor pekas ut som otrygga miljöer. Vi hoppas därför att fler företag och organisationer engagerar sig i samhällsförbättrande innovationssamarbeten tillsammans med oss. Det innebär ofta en möjlighet till produktutveckling, som för SafeStyle och Vestre, avslutar Carolin.

Stiftelsen Compare initiativtagare till event om tech och innovation i Karlstad

Stiftelsen Compare arbetar för att länka samman kompetenser och förmågor som kan bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar med stöd av tech. Eventet var ett bland flera arrangemang om innovation och digitalisering som hölls i Karlstad den 13 juni.

 

Marie Rosenlind Nordensson

Communications & Support Functions Manager

+46 (0)73-046 22 57
marie.rosenlind@compare.se

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss