Vinnväxt erbjuder en långsiktig finansiering och syftar till att öka innovationskraften i en
region med fokus på ett tillväxtområde som har potential att nå internationell framgång.

Med regionens unika spetskunskap inom framförallt forskningen har Värmland unika förutsättningar att nå internationell framgång inom digitaliseringen av välfärden. Vi är såklart oerhört stolta och glada över att vi nu är en av fem finalister i Sverige som gått vidare i tävlingen, säger Jeanette Köster,ansvarig Digital innovation,

Framtidens digitala hälsotjänster

I somras skickade Compare, tillsammans med 13 parter i Värmland, in ansökan till Vinnova för ett Vinnväxt-initiativ som handlar om utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster. Detta ger förutsättningar att långsiktigt bygga vidare på projektet DigitalWell, som drivs idag. Första delen av bedömningsarbetet är nu klart. Med hjälp av externa expertbedömare har Vinnova valt ut fem ansökningar som gått vidare, varav satsningen DigitalWell Arena är ett. Totalt handlar det om en satsning på 148 miljoner kronor över tio år.

14 parter i Värmland har enats

Bakom ansökan står Compare, Landstinget i Värmland, Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, Karlstads kommun, Karlstad El & Stadsnät, Karlstads universitet, RISE Service Labs, MSB, Tieto, CGI, Nordic Medtest, Effect Management och Xmentor Management.

Intervju hos Vinnova. fr vänster: Lars Ragnarsson, Tieto, Sofia Tönnberg, Sogeti, Henrik Svensson, Landstinget i Värmland, Johan Sterte, Karlstads universitet, Magnus Bårdén, Compare, Jeanette Köster, Compare.

Utlysningen av de statliga medlen från innovationsmyndigheten Vinnova görs i form av en konkurrensutsatt tävling, Vinnväxt. Uttagningen sker i tre steg. De vinnande projekten får tio års finansiering på två–åtta miljoner kronor per år. Beslut om vilka regioner som vinner väntas i november.

Läs även artikel i NWT nedan:

Finalplats för satsning på digitala tjänster

Jeanette Köster

Områdesansvarig Digital innovation & Projektledare DigitalWell

+46 (0)70-309 81 25
jeanette.koster@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se