Varför bör en organisation egentligen arbeta aktivt med jämställdhet? Vilka fördelar finns det?

Svaret på den frågan är lite olika för alla, men under frukostseminariet samlades representanter från skogsindustrin, techbranschen, offentlig sektor samt industrin för att gemensamt diskuterades nyckelargument och tips för att själv komma fram till sina anledningar.

 

 

Olikheter gynnar gruppen

Vissa nyckelargument är relativt allmängiltiga. Företag som aktivt bedriver jämställdhetsarbete skapar inte bara en arbetsplats med ett klimat som både män och kvinnor trivs i. De skapar även företag med bättre förutsättningar att skapa lönsamhet.

– Genom att arbeta med jämställdhetsfrågor rustar man företaget inför framtiden där jämställdhet kommer vara en hygienfaktor, säger Lena Witting, HR-konsult på Region Värmland och en av projektledarna i Attraktionskraft Värmland som arrangerade seminariet.

Jämställdhet stärker till exempel acceptansen för olikheter vilket kommer med många fördelar.

– Genom olika perspektiv utmanar vi varandra. Det leder till att vi får mer innovationskraft, säger Emma Jacobsson, processledare på Compare och projektledare i Attraktionskraft Värmland.

– För ju mindre lika vi är desto mer kan vi utmana varandra, inflikar Lena.

Andra fördelar som undersökningar har kunnat bevisa är färre sjukskrivningar, bättre trivsel, en mer inkluderande arbetsplats där till exempel oattraktiva jargonger urtvättas.

Attrahera arbetskraft

Att arbeta med jämställdhet är viktigt för att attrahera arbetskraft. Bland annat lyftes det att yngre i allt högre grad tenderar att ställa krav på jämställdhet och aktivt välja bort arbetsplatser som inte kan erbjuda det. Det räcker inte med att säga att man arbetar med jämställdhet, det behöver märkas i verksamheten för att på sikt kunna behålla många av medarbetarna med attraktiv kompetens.

Under seminariet gjorde Pär Lärkeryd från Norra skog ett gästspel. Företaget har lovordats för sitt jämställdhetsarbete som letts av Pär. Han konstaterade hur Norra Skogs arbete lett till just de fördelar som lyftes under seminariet – en mer hållbar arbetsplats, bättre arbetskultur och bättre lönsamhet.

Seminarieserien kommer behandla olika sätt att tackla frågan om jämställdhet och kompetensförsörjning utifrån en rad olika initiativ. Håll utkik i eventkalendern för att se kommande tillfällen direkt när de publiceras och anmäla dig!

 

Seminariet var det första i en mötesserien som pågår under hösten 2023 och våren 2024. Den kommer bland annat behandla ämnen som ledarskap av unga, normer och fördomar samt breddad rekrytering. Den arrangeras av Region Värmland, Paper Province, Compare, IUC/Stål &Verkstad inom ramarna för det gemensamma projektet Attraktionskraft Värmland.

Kontakt

Emma Jakobsson

Process Manager

+46 (0)73 026 24 01
emma.jakobsson@compare.se

Olivia Samuelsson

Communications Officer

+46 (0)73 045 51 38
olivia.samuelsson@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss