Berätta om INVOLVUS?

INOLVUS startade upp i Värmland i april 2018 och levererar oberoende rådgivning inom IT & Digitalisering. Vi hjälper företagen att utveckla sina affärer och interna processer med IT. Man skulle kunna säga att vi är någonting mitt emellan en IT- och managementkonsult. Sedan hösten 2018 erbjuder vi även rådgivning inom Digital Marknadsföring.

Vart kommer ni in i företags/organisationers digitaliseringsprocess?

INVOLVUS arbetar med att framtidssäkra kundernas framtid, detta kan innebära att vi är med i allt från analys till genomförande. Vi arbetar i huvudsak med tre områden/erbjudanden. Det första området är Rådgivning– vi analyserar och agerar bollplank och arbetar även bland annat med revision och strategi. Det andra området är projektledning– med lång erfarenhet och kunskap av IT-projekt hjälper vi företag att leda eller förstärka förändringsprojekt, det kan till exempel vara stöd i en upphandling eller arbete med att byta affärssystem. Det sista området är ansvarstjänster – där går vi in och agerar IT-chefer eller Marknadschefer hos företag där behovet inte fyller en heltidstjänst. Vi är Oberoende inom samtliga områden är obundna till några system eller leverantörer, vi drivs av att hjälpa kunden att få rätt lösning till rätt pris och står på kundens sida.

Berätta om ett projekt/case som ni jobbar med?

Just nu arbetar jag bland annat med ett företag som heter CTT Systems där jag är IT-Ansvarig. Jag hjälper dem att ta tag i de IT-utmaningar som de har och tar fram IT-strategi och plan för hur IT skall hjälpa företagets utveckling.

Varför går ni med i Compare?

Vi går med i Compare för att etablera ett starkare nätverk i Värmland, och ta del av kompetensutveckling och kunskapsspridning. Det känns som en självklarhet att bidra till den positiva utvecklingen inom Compare och de kompetenssatsningar som görs, med bland annat att få hit kompetens till Värmland.

Vad händer framåt på INVOLVUS?

Just nu arbetar vi för att etablera och utveckla INVOLVUS i Värmland. Vi ska bli fler och söker just nu Rådgivare/affärsutvecklare inom IT & Digitalisering.

Daniel Jarmyr

Rådgivare/Partner

070-3547644
daniel.jarmyr@involvus.se

Involvus
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

daniel.jarmyr@involvus.se

http://www.involvus.se