”Affärsmöjligheterna på den norska marknaden är enorma – framför allt inom gas- och oljeindustrin. Men för att klara kraven på att kunna erbjuda hundratals ingenjörer måste vi samarbeta”, sade Göran Österman och Staffan Barrefors när de gav en lägesrapport för projekt Business Värmland på senaste klusterlunchen.

”Genom att matcha resursbehov i Norge mot vår samlade kompetenskapacitet ska vi ta vara på dessa affärsmöjligheter med fokus på att ‘ta hem’ de norska uppdragen till Värmland”, förklarade Göran Österman.

Han har av Region Värmland utsetts till projektledare på deltid för att leda arbetet med etableringen av Värmlands Export- och Investeringsråd (Business Värmland) med fokus på Norge. Den nya verksamheten ska vara etablerad till 1 januari 2014 då inriktning, finansiering och organisation ska vara klar.

Den norska industrin har idag en brist på över 20.000 ingenjörer – och behoven väntas öka inom framför allt gas- och oljeindustrin där Norge är världsledande inom subsea-verksamhet (som handlar om teknologi för att utvinna gas och olja från havsbotten istället för från plattformar på ytan).

Subsea Valley – mellan Kongsberg och Oslo i norska Östlandet – är ett världsledande kluster inom subsea med mer än 180 företag och 55.000 arbetsplatser. Norge svarar för 73 procent av världens subsea-installationer och subsea-investeringarna globalt förväntas öka från dagens 100 miljarder USD till 350 miljarder USD år 2030

”Den stora boomen förväntas börja 2016-2017 – då ser vi gärna att Värmland är en aktiv del av Subsea Valley”, säger Staffan Barrefors som arbetar med att förmedla värmländska resurskonsulter som efterfrågas av projektets samarbetspartners på den norska marknaden.

Hittills har ett 20-tal värmländska företag anmält sitt intresse – men det behövs betydligt fler för att täcka de kompetensbehov som finns på den norska marknaden, enligt Staffan Barrefors som tar emot intresseanmälningar och ger mer information om förutsättningarna för att ta del av affärsmöjligheterna.

Klusterlunchen – som hölls 10 juni – lockade drygt 70-talet deltagare.

…………………………

Klusterluncher hålls varje månad enligt principerna:

 • En fast tid – första fredagen i månaden kl 11:30-13:00.
 • En fast plats – alltid samma lunchrestaurang (Elite Stadshotellet, Karlstad).
 • Ett fast program – tydlig agenda med fokus på mingel och nätverkande.

Klusterlunchen arrangeras av Compare och The Paper Province som står för program och inbjudna gästföreläsare. Deltagarna betalar själva sina luncher.

Program för klusterlunchen:

 • 11.30. Lunchbuffé med mingel.
 • 12.00. Aktuell information från Compare och The Paper Province.
 • 12.10. Presentationsrunda bland deltagarna.
 • 12.15. Kaffe och mingel.
 • 12.30. Dagens gästföreläsare, därefter frågestund och diskussion.
 • 13.00. Slut.

Klusterluncher 2013:

 • Fredag 1 februari: Lars Christensen om vad Norge och Oslo betyder för Värmland
 • Fredag 1 mars: Henrik Sköld om att undvika negativ publicitet i sociala medier
 • Fredag 5 april: Ulrika Obstfelder Pettersson om en bransch i förändring
 • Fredag 3 maj: Tobias Otterbring om sinnesmarknadsföring och beslutsfattande.
 • Måndag 10 juni: Göran Österman och Staffan Barrefors om affärsmöjligheter i Norge.

Efter första halvåret gör vi en utvärdering – om vi fortsätter gäller:

 • Fredag 6 september
 • Fredag 4 oktober
 • Fredag 1 november
 • Fredag 6 december