Små bolag – känsliga för kostnader

Om vi börjar med de riktigt små bolagen, de som omsätter omkring 5 msek och har runt 5 personer verksamma i företaget, så påverkas priset för årsrevisionen mycket (procentuellt sett) av vilket skick redovisningen, årsbokslutet och årsredovisningen har när företaget lämnar underlagen för revision.

”…vilket skick årsbokslut och årsredovisning har när företaget lämnar underlagen för revision…”

– Vi vet att revisionen kan bli mycket kostsam även för den här typen av bolag om företaget inte haft en bra ekonomifunktion som utfört grundarbetet revisorn skall granska, berättar Stefan Ahlmark på Nya Ekonomikompetens. Det normala för den här typen av bolag, när allt är professionellt utfört under året, årsbokslutets balansposter är specificerade och årsredovisningen upprättad enligt regelverken, är en revisionskostnad på ungefär 10-15 ksek, fortsätter Stefan.

– Vi har dock varit med om skräckexempel där vi tagit över kunder som tidigare haft en leverantör som brister i kvalitet och kunskap. Där har vi kunnat se att motsvarande istället hamnat på 50-60 ksek och mer därtill innan vi kommit in i bilden, konstaterar Stefan Ahlmark.

– Till det skall då läggas att det även efter en sådan revision oftast fortfarande saknas bra rutiner och processer för ekonomiarbetet. Ett arbete som också kostar att få till, men som förstås är viktigt och verkligen lönar sig på lite sikt, berättar Stefan Ahlmark.

Bolag med omsättning 25 msek

Tittar vi sedan på bolag med omsättning omkring 25 msek och med ca. 20-30 anställda ligger kostnaden för årsrevision förstås högre. Här hamnar man, när vi generaliserar, ungefär på 25-30 ksek i revisionskostnad när alla underlag är på plats och det är löpande god kontroll på redovisningen, årsbokslutet är klätt med bilagor och specifikationer på alla balansposter samt årsredovisningen är genomarbetad.

– Det är klart att det sällan sker en revision där det inte skall ändras någon not eller förtydligas något i en årsredovisning, säger Stefan Ahlmark. Men sådana saker ryms förstås i de kostnader vi pratar om här. Däremot blir det direkt extra kostnader för revisionen om allt inte är avstämt, det saknas underlag eller revisorn måste sitta och reda ut poster e dyl.

”…det lönar sig med ordning och reda månad för månad…”

Lite större bolag

– Dessbättre för större bolag så minskar revisionskostnaderna oftast i förhållande till bolagets omsättning ju större företag vi tittar på. När ett bolag med 5 msek i omsättning har en revisionskostnad på ca. 10-15 ksek, ett bolag med 25 msek i omsättning hamnar på omkring 25-30 ksek så bör bolag med 100 msek i omsättning ligga på en revisionskostnad en bra bit under 100 ksek (såvida inte det handlar om koncerner med mycket mellanhavanden eller andra mer komplexa upplägg) eller närmare bestämt runt 50-60 ksek, konstaterar Stefan Ahlmark vidare.

”…få ekonomiinformationen i direkt anslutning till månaden det handlar om och samma datum varjemånad…”

Annat som påverkar revisionskostnaderna

– Det finns även andra saker som påverkar hur mycket revisionen bör kosta för ett företag, menar Stefan. En s k förstagångsrevision, dvs. en revision där ny revisionsbyrå har trätt in och skall granska för första gången, kostar en del mer än de sedan påföljande årens revisioner gör (ceteris paribus). Självklart påverkar också val av revisionsbyrå kostnaden.

– Vi har flera gånger också sett exempel på höga revisionskostnader i fall där de större revisionsbolagen tillsätter medarbetare med för kort erfarenhet, säger Stefan Ahlmark. Revisionsarbetet tar då mycket mer tid än det skall behöva göra. Kunden har då nytta av att ha en extern ekonomifunktion som både kan jämföra revisionskostnaden med andra kundbolag samtidigt som man kan hjälpa kunden i dialogen med revisorn för att komma tillrätta med ”överdebiteringen”, avslutar Stefan.

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!