Örebro kommun har, med hjälp av Soleil IT och Advant, utvecklat en hel familj av webbplatser i en enda plattform och gjort det enklare för alla – besökare, redaktörer och förvaltare. Efter tre års arbete i flera på varandra löpande projekt har kommunen utvecklat servicewebb, extrawebbar och gymnasiewebbar.

Utmaningen

Örebro kommun saknade en plats för fördjupande information på webben och hade en spretig miljö med olika webbplatser och bloggar. De såg ett stort behov av en enhetlig grund som förenklar och effektiviserar arbetet och skapar enhetlighet och igenkänning för besökarna. Ett ytterligare önskemål var responsiva webbar anpassade för olika enheter och skärmstorlekar. De ville även sökoptimera innehållet för att underlätta ännu mer för kommuninvånare som letar information på webben.

Uppdragen

Soleil fick tillsammans med Advant i uppdrag att ta fram nya fördjupande extrawebbar. Nästa uppdrag var att ta fram nya gymnasiewebbar med fokus på marknadsföring och det tredje uppdraget bestod av att utveckla servicewebben orebro.se. Gemensamt för de tre uppdragen var att de skulle bygga på användarfokus, responsivitet och ge möjlighet att återanvända funktionalitet och design i de olika miljöerna.

Lösningen

Genom att samla alla webbplatser i SiteVision finns möjlighet att återanvända design och funktioner på olika sajter. Arbetet med att förvalta webbarna och jobba med innehållet blir även enklare med ett enda webbpubliceringsverktyg i organisationen.

– Eftersom fokus låg på interaktion och tillgänglighet behövde vi hitta en design som gör det lätt för besökarna att snabbt nå de funktioner som är viktigast för just dem. Det var en utmaning, säger Fredrik Stodne, Projektledare, Soleil.

Löpande tester säkerställde användarvänligheten

Advant, som ansvarat för designen, tog först fram skisser på design och koncept. Utifrån dem utvecklade Soleil sedan responsiva prototyper i SiteVision, det vill säga sidor anpassade för olika enheter. Genom dessa kunde kommunen genomföra tester direkt i webbmiljön.

– Användartesterna var viktiga. De gav oss möjlighet att justera designen under tiden och det gjorde att vi kunde vara säkra på att vi uppfyllde våra höga krav på användarvänlighet, berättar Kia Lagerqvist, Utvecklingsstrateg, Örebro kommun.

Resultatet

– Vi är jättenöjda med våra nya webbar och även kommuninvånarna är positiva. Många har använt funktionen ”Hade du nytta av informationen på den här sidan?” för att ge oss feedback. Det är värdefullt, säger Kia.

Läs mer på Soleils hemsida

Soleil
Drottninggatan 21
65225, Karlstad

+46 (0)73 370 06 92

info@soleilit.se

http://www.soleilit.se/

Advant
Kanikenäsbanken 29
65214, Karlstad

+46(0)54- 22 00 50

info@advant.se

http://www.advant.se/

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!