UR, Sveriges Utbildningsradio, väljer Altran som strategisk konsultpartner för Microsoft Office 365. Detta i samband med att UR har tagit beslutet att gå över till Office 365 och bygga en ny digital arbetsplats som ska ersätta dagens intranät.

UR har ett behov av en modern digital arbetsplats och därmed kunna erbjuda en samarbets¬plattform till sina anställda. Plattformen måste även ge tillgång till funktioner i Office 365 och verksamhetsspecifika stöd som hjälper UR att utföra sitt uppdrag. Behovet kräver en leverantör som över tid kan fortsätta utveckla UR:s digitala arbetsplats och som känne-tecknas av långsiktighet men även kunna vara rådgivande och proaktiv vartefter tjänsten Office 365 utvecklas.

”Vi är väldigt glada över förtroendet, vårt nya partnerskap och möjligheten att till-sammans med UR få utveckla deras nya digitala arbetsplats” säger Erik Tägtström, Solution Manager, Altran Scandinavia.

UR är ett av tre public service-bolag i Sverige tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Deras uppdrag är att producera utbildnings- och folkbildningsprogram för alltifrån förskola till högskola och därmed bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser. UR har säven uppdraget att producera program för grupper som annars inte syns och hörs så ofta, som språkliga och etniska minoriteter samt för personer med funktionsnedsättning.

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2014 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,945 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 27 000 anställda finns Altran i mer än 23 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping och Borlänge med cirka 500 medarbetare.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ ossAnmäl till nyhetsbrev!