Projektet för samman aktörer som vanligtvis inte samverkar. Kommun, bolag, akademi, polis, innovationsfrämjande aktörer och civilsamhället, kommer tillsammans att arbeta för att nå de övergripande målen. Särskilt viktigt är detta för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan. Kickoffen samlade aktörer från bland annat Karlstads Universitet, Compare, polisen, Karlstad Kommun samt Karlstad El- och stadsnät. Förhoppningen är att projektet ska bidra till bestående samverkansstrukturer som gynnar även framtida samarbete aktörerna emellan.

Du kan läsa mer om Smart and Safe på IoT Sverige här.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss